Medlemmer i utvalget

Utvalget er bredt sammensatt av 14 eksperter fra utdanningsinstitusjoner, nærings- og arbeidsliv og forskere. Seniorforsker Simen Markussen fra Frischsenteret leder utvalget.

 Simen Markussen, Frischsenteret, leder

Simen Markussen,
Frischsenteret

Leder

 • Seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning. Forskningsfeltet omfatter arbeidsmarkedsøkonomi, utdanning, trygd, sykefravær og pensjon

 • Har publisert en rekke forskningsartikler i internasjonale tidsskrifter.

 • Utdannet innen samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (phd).

 • Markussen er også en ivrig samfunnsdebattant og foredragsholder, og er fast spaltist i Dagens Næringsliv og Tidsskriftet Velferd

 

 Lars J. Kirkebøen, Statistisk sentralbyrå (SSB) Lars J. Kirkebøen, Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • PhD i samfunnsøkonomi fra UiO og er forsker ved Statistisk Sentralbyrå (SSB).

 • Han forsker på valg av utdanning samt resultater fra grunnopplæring og av høyere utdanning.

 • Han har ledet eller bidratt til en rekke prosjekter som studerer blant annet resultatforskjeller mellom skoler og effekter av tiltak i skolen, og har publisert artikler i ledende internasjonale tidsskrifter.

 

 Svein-Olav Torø, Kongsberg Innovasjon AS

Svein-Olav Torø, Kongsberg Innovasjon AS

 • Daglig leder i Kongsberg Innovasjon AS. Med ansvar for fasilitering av kompetanseprosjekter i Kongsberg Klyngen, SMB programmer for økt digital kompetanse og økt innovasjonskraft.

 • Tidligere erfaring fra Kongsberg Automotive med konsernansvar for globalt innkjøp og leder av produksjonsvirksomheten i Asia.

 • Utdannet sivilingeniør med master i offshore material teknologi ved Universitetet i Rogaland.

 

 Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland

Bjørn Audun Risøy, Kunnskapsparken Helgeland

 • Daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland. Kunnskapsparken Helgeland (KPH) er et regionalt innovasjonsselskap som bidrar til økt kompetanse, innovasjon og vekst i Nordland.

 • KPH jobber blant annet med å øke tilbudet på opplæring på alle nivå og er pådrivere for samspill mellom arbeidsliv, virkemiddelapparat, forskning og utdanning.

 • Har jobbet i KPH 13 år.

 • Har en lang rekke styreverv innen næringsliv og offentlig sektor.

 • Har hovedfag idrettsbiologi fra Norges idrettshøgskole og videreutdanning innen ledelse og styrearbeid.

 

 Kristin Reiso Lawther, Høgskulen på Vestlandet

Kristin Reiso Lawther, Høgskulen på Vestlandet

 • Kontorsjef for kontor for etter- og videreutdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). HVL har 16 000 studenter fordelt på campus Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Høgskolen tilbyr over 100 etter- og videreutdanninger, som er samlingsbaserte og på deltid.

 • HVL ble opprettet i 2017 da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

 

 Torbjørn Tvedt, Fagskolen i Hordaland

Torbjørn Tvedt, Fagskolen i Hordaland

 • Rektor ved Fagskolen i Hordaland. I 2017 ble Bergen tekniske fagskole og Bergen maritime fagskole slått sammen, og Fagskolen i Hordaland er nå landets største fagskole med 1200 studenter, 120 ansette og 10 studieretninger på sju steder i fylket. Hordaland har dobbelt så mange fagskolestudenter i forhold folketallet som de andre fylkene i landet.

 

Dag Arthur Aasbø, Borregaard

Dag Arthur Aasbø, Borregaard

 • Direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard og medlem av konsernets hovedledelse.

 • Han har ansvar for HR-området i selskapet som inkluderer kompetanse- og organisasjonsutvikling og kontakt med skole- og høyskolesystemet.

 • Han har også styreerfaring fra ulike selskaper, undervisningsinstitusjoner og næringsorganisasjoner.

 • Aasbø har utdanning innen økonomi, kommunikasjon/journalistikk og religion/etikk.

 • Borregaard er et kompetansebasert teknologiselskap og har globale nisjeposisjoner innen miljøvennlige, spesialiserte biokjemikalier fra fornybare råmaterialer.

 • I 2017 fikk selskapet HR Norges «Kompetansepris».

 

 Camilla Tepfers, inFuture AS

Camilla Tepfers, inFuture AS

 • Partner og gründer i rådgivnings- og analyseselskapet inFuture.

 • Har jobbet med fremtidsstudier og tjenesteinnovasjon de siste 18 årene.

 • I 2001 etablerte hun innovasjonssatsingen i DNB, og var sentral i arbeidet med den digitale transformasjonen i konsernet, frem til hun var med å opprette inFuture i 2008.

 • Hun har skrevet en rekke fagbøker, blant annet den første norske boken om netthandel i 1997. I 2001 skrev hun Konsumentkrigen, som forutså sosiale medier før Facebook hadde fått sin første bruker.

 

 

Inga-Lill Sundset, Nordland fylkeskommune

 • Seksjonsleder for seksjonen kompetanse og regional utvikling i Nordland fylkeskommune.

 

 Berit Johanne Kjeldstad, NTNU

Berit Johanne Kjeldstad, NTNU

 • Avdelingsleder i Avdeling for utdanningskvalitet

 • Hun var prorektor for utdanning NTNU 2009–2017. I den perioden arbeidet hun spesielt med å utvikle utdanningsledelse ved institusjonen, innovative undervisningsformer, merittering av utdanning, økt brukt av digitale verktøy og fleksibel undervisning.

 • Hun ledet MOOC-utvalget.

 • Er medlem av styret i Høgskolen i Østfold og Universitet og Høgskolerådet i Sverige, og hun har vært styreleder for Universitetssenteret på Svalbard i seks år. Styreledervervet går ut i juni 2018.

 • Hun var professor i fysikk og instituttleder ved Institutt for fysikk, NTNU, 2006–2009.

 • Kjeldstad har 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet.

 • Hun har parallelt undervist ulike emner i fysikk fra grunnkurs til mastergradskurs.

 

 Javad Mushtaq, MAK og Aker Solutions

Javad Mushtaq, MAK og Nordic Impact

 • Er en samfunnsengasjert leder, sosial entreprenør og ildsjel med erfaring fra fire kontinenter.

 • Javad jobber i dag i Nordic Impact.

 • Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

 • Har jobbet som Strategy Manager i Aker Solutions hvor han har erfaring fra blant annet Malaysia og Brasil.

 • Mushtaq har startet tre organisasjoner som fokuserer på å oppnå en samfunnseffekt, MAK (Mangfold og Ledelse), MinMentor (reduksjon av frafallsrate på videregående skole), og et globalt akseleratorprogram.

 • Han er også leder for Global Shapers Oslo av World Economic Forum, og ble i 2017 valgt som YTILI Fellow av US State Department som en av 100 unge innovasjonsledere fra Europa.

 • Han sitter i en rekke styrer, både nasjonalt og globalt.

 

 Truls Nordahl, NAV Rogaland

Truls Nordahl, Nav Rogaland

 • Fylkesdirektør for Nav Rogaland

 Wenche Pedersen Dehli, Kristiansand kommune

Wenche Pedersen Dehli, Kristiansand kommune

 • Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune.