EVU-utvalget legger frem kunnskapsgrunnlaget

Etter- og videreutdanningsutvalget vil frem til jul publisere noen av sine egne notater. Notatene er en del av kunnskapsgrunnlaget som vil ligge til grunn for utvalgets vurderinger og forslag til tiltak.

Utvalget vil både publisere egne notater og rapporter som er laget av andre på bestilling fra utvalget.

- Vi ønsker å synliggjøre hva vi jobber med, slik at vi kan få innspill fra andre som er opptatt av kompetanseutvikling, og etter- og videreutdanning spesielt, sier utvalgsleder Simen Markussen.

I det første notatet som publiseres har utvalget sett på eksempler på tiltak og virkemidler for etter- og videreutdanning i andre land. Notatet er en gjennomgang av ulike typer offentlige tiltak for å øke deltakelsen i etter- og videreutdanning.

Følgende deler av kunnskapsgrunnlaget planlegges publisert fortløpende utover høsten:

Etter- og videreutdanningsutvalget leverer sin endelige utredning til Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2019.