Utvalget overleverer sin utredning

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning overleverer sin utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 4. juni 2019.

Overrekkelsen skjer kl 10-11 i Plenumssalen i Kunnskapsdepartementet. Om du ønsker å være med, kan du melde deg på ved å følge denne lenken. Påmeldingsfristen er 28.mai. Det er begrenset antall plasser, men overrekkelsen kan også følges på regjeringen.no.

Utvalgsleder Simen Markussen vil presentere utredningens hovedpunkter og anbefalinger. 

 

Utredningen kan nå leses her NOU 2019: 12 - Lærekraftig utvikling