Oppfølging av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Kompetanse Norge fikk høsten 2017 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å lede et arbeid som skulle resultere i konkrete anbefalinger om hvordan myndighetene og partene i arbeidslivet kan støtte og bidra til et mer velfungerende marked for etter- og videreutdanning.

Oppdraget var en oppfølging av Nasjonal Kompetansepolitisk strategi (NKPS). Kompetanse Norge leverte sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet 15. januar 2018, og de ble diskutert i Kompetansepolitisk råd 20. mars 2018.

Les om NKPS og oppfølgingen her.