Kartlegging av tilbudet for livslang læring

BDO AS overleverte den 11.mars rapporten «Kartlegging av etter- og videreutdanning i Norge for sekretariatet for ekspertutvalget om etter- og videreutdanning».

Tidligere i år fikk BDO oppdraget med å kartlegge tilbud og satsning på etter- og videreutdanning ved universitetet, høyskoler, fagskoler og fylkeskommuner i Norge.

Kartleggingen er basert på tall fra Database for høyere utdanning (DBH), intervjuer og åpne kilder som hjemmesider. Siden sist det ble gjennomført en lignende kartlegging har det skjedd store endringer i sektoren med sammenslåinger i universitets- og høyskolelandskapet og i samfunnet er det blitt et styrket fokus på livslang læring.

Kartleggingen finner at:

  • Ifølge Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) tilbød universiteter og høyskoler 2 370 tilbud kategorisert som videreutdanning i Norge i 2018. 24 prosent av disse tilbys som mindre enn 50 prosent av heltid.
  • Ifølge DBH tilbød fagskolene i 2018 1 924 utdanningstilbud, og tilbudene er i stor grad tilpasset voksne som er i jobb.
  • Det er store forskjeller blant fylkeskommunene når det kommer til hvordan voksenopplæring og fagskoleopplæring vektlegges, både økonomisk og strategisk. 

Noen av funnene i kartleggingen skiller seg klart fra tidligere kartlegginger. For eksempel viser NIFU Rapport 2015:39 at det var registret 1056 videreutdanningstilbud i DBH i 2014. I 2018 var det registrert mer enn dobbelt så mange videreutdanningstilbud i DBH. Samtidig er det ikke tilsvarende store forskjeller i kartleggingen av videreutdanningstilbud som finnes på institusjonenes nettsider. NIFUs kartlegging fra 2015 fant 1651 videreutdanningstilbud, mens BDOs kartlegging fra 2019 finner 1830 tilbud på institusjonenes hjemmesider. 

Les hele rapporten her (pdf)