Send ditt innspill til EVU-utvalget før det er for sent!

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning skal snart levere sin innstilling til kunnskapsminister Jan Tore Sanner, men vi tar fremdeles mot innspill.

Utdanningsfeltet er mangfoldig, og utvalget er nedsatt med et bredt mandat. Utvalget er opptatt av å ha god kontakt med de ulike aktørene for å kunne lage et best mulig kunnskapsgrunnlag. Videre er det viktig at tiltakene vi foreslår passer godt inn i strukturene som allerede finnes for at folk skal lære hele livet. Derfor er det nyttig for utvalget å motta skriftlige innspill. Foreløpig har vi mottatt innspill fra:

  • Nito
  • Kompetanseforum Østfold
  • Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling (DIKU)
  • Utdanningsdirektoratet ved utdanning.no
  • Voksenopplæringsforbundet (Vofo)

Fremover håper vi på å motta enda flere innspill. Utvalget har også avholdt en rekke møter med partene i arbeidslivet, utdanningsinstitusjoner og kompetansepolitiske aktører. 12. april avholdes siste ordinære utvalgsmøte.