EVU-utvalgets oppdrag er fullført

4. juni 2019 overleverte EVU-utvalget NOU 2019: 12 - Lærekraftig utvikling til kunnskapsminister Jan Tore Sanner, og avsluttet dermed sitt oppdrag.

Ettersom ekspertutvalgets arbeid er avsluttet vil ikke disse sidene oppdateres videre, men du kan fremdeles lese om hvordan utvalgets arbeid gikk til. Underveis i arbeidet med NOU 2019:12 ble det publiserte notater som inngikk i utvalgets kunnskapsgrunnlag og rapporter utarbeidet av eksterne aktører. Disse kan du fremdeles lese her (lenke)

Du kan se videoopptak fra overlevering av utredningen med presentasjon fra utvalgsleder Simen Markussen og kommentarer fra Jan Tore Sanner og Iselin Nybø her

23. september ble Kunnskapsdepartementets høringsrunde avsluttet, du kan lese høringssvarene her.