Teknologiens påvirkning på arbeidslivet

Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning sitt nyeste notat ser på hvordan teknologiske endringer har skapt og vil skape endringer i samfunns- og arbeidsliv.

Teknologien skaper samfunnsendringer som fascinerer og forferder. Utvalget spør i innledningen til notatet «Arbeidslivet i endring» hvorvidt endringene som nærmer seg denne gangen er annerledes enn tidligere, og om «arbeids- og samfunnslivet også denne gangen vil tilpasse seg, slik at teknologi gir grunnlag for vekst?».

Dette notatet beskriver og diskuterer hvordan ulike yrker påvirkes av automatisering og presenterer ulike anslag hvor mange jobber som kan forsvinne på grunn av teknologiske endringer.

Beskrivelsen av trendene i den teknologiske utviklingen er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget Regjeringen har bedt Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning om å fremstille.

Les notatet her (pdf).