Deltar vi mer eller mindre i videreutdanning?

De to hovedkildene til informasjon om videreutdanning i Norge er spørreundersøkelsen Lærevilkårsmonitoren (LVM) og registerdata, begge fra SSB.

Videreutdanning er formell opplæring, det vil si utdanning som leder til formell kompetanse eller studiepoeng innenfor det ordinære utdanningssystemet (grunnskole, videregående, fagskole, universitet og høyskole). Videreutdanning skilles fra førstegangsutdanning, ved at det for personer under 35 år, har vært et sammenhengende opphold på minst tre år i utdanningen.

Notatet gir en oversikt over nøkkeltall knyttet til deltakelse i videreutdanning på nasjonalt nivå fra begge kildene. Vi ser nærmere på hvem som tar videreutdanning, hvor det blir tatt videreutdanning, hvilke fag som blir tatt og hvordan utviklingen har vært over tid.

LVM angir det totale antall videreutdanningsdeltakere, mens registerdataene utvalget har fått tilgang på gir et øyeblikksbilde av antall registrerte studenter. Derfor varierer tallene fra de to kildene. LVM anslår at det var totalt 217 000 som deltok i videreutdanning i 217 000. I følge registerdataene som utvalget har fått tilgang på var det 139 000 registrerte studenter i videreutdanning pr. 1.oktober 2017.  

Hva gjelder utvikling over tid viser LVM en nedgang i andelen av befolkningen som deltar i videreutdanning fra 11 prosent i 2008 til 8 prosent i 2017. Registerdataene derimot viser en økning fra 4,6 prosent av befolkningen i 2010 til 5,1 prosent i 2017.

 

Les notatet her (pdf)

Utvalget publiserte en oppdatert versjon av notatet 8.mai 2019.