Digital kompetansesamling: Kvalitet i karriereveiledning

Arrangementet har funnet sted

Illustrasjon hvor tre personer setter sammen ulike geometriske former

Velkommen til lanseringen av Kvalitet i karriereveiledning – et nettsted som gjør kvalitetsrammeverket for karriereveiledning tilgjengelig for alle som jobber med karriereveiledning i ulike sektorer.

Vår neste digitale kompetansesamling er viet Kvalitetsrammeverket. Bli de første som får se det nye nettstedet «Kvalitet i karriereveiledning»!  Lær fra både ledere og karriereveiledere som allerede har tatt kvalitetsrammeverket i bruk på ulike måter.

Mange av dere har fulgt prosessen de siste årene med faglig utvikling av temaområdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder, etterfulgt av innspillsrunder og revideringer. Vi er takknemlige for alle gode tilbakemeldinger, all entusiasmen og interessen som dere har vist i møtet med kvalitetsrammeverket.

Nå inviterer vi dere til å feire med oss – la oss sammen trykke på startknappen: For det er jo nå det virkelige arbeidet med å få til enda bedre kvalitet i karriereveiledningstjenestene begynner!

Meld deg på samlingen

Program

Kl 13.00 - 14.00 

Lansering av Kvalitet i karriereveiledning 

Kl 14.00 - 15.00 

Kvalitetsrammeverket i praksis - Innlegg fra fag- og praktikerfelt om hvordan kvalitetsrammeverket allerede er tatt i bruk i ulike sektorer. 

Kristin Jensen, Teamleder for veilederne i nasjonal digital karriereveiledningstjeneste, forteller om erfaringer fra å bruke kompetansestandardene som ramme for opplæring av de digitale veilederne. 

Magdalena Fosshaug, veileder fra karriereveiledning.no, deler sine erfaringer med det å delta i et opplæringsopplegg med utgangspunkt i kompetansestandardene. 

Jørund Walseth, karriereveileder ved Firda videregående skole, gir et innblikk i hvordan skolen har  implementert av karrierekompetanse  og modellen Områder for utforskning og læring på en visuell og inspirerende måte blant elevene. 

Monica Volden, leder for forretningsutvikling i Jobbklar deler sine erfaringer med implementering av de etiske retningslinjene i Jobbklar.

Om Kvalitet i karriereveiledning

Kvalitet i karriereveiledning skal tilgjengeliggjøre kvalitetsrammeverket. Vi håper at nettstedet blir en støtte i arbeidet med kvalitetsutvikling og på sikt gi verktøy og inspirasjon både for den enkelte karriereveileder og for ledere og eiere av karriereveiledningstjenester i alle relevante sektorer.

Denne høsten jobber vi med utvikling av konkrete verktøy som etter hvert skal bli tilgjengelig på nettsiden. Kvalitetsrammeverket inkluderer også en fjerde del om kvalitetssikring, som kommer i 2021.

Du kan lese mer om utviklingsprosessen på vår prosjektnettside.

Praktisk informasjon

Samlingen holdes i webinarverktøyet Zoom. Kompetanse Norge har en avtale gjennom Uninett, som tilbyr en sikker løsning.

Du vil få tilsendt en lenke til det digitale rommet og mer informasjon mandag 12. oktober. Hvis du IKKE har mottatt en e-post fra Kompetanse Norge innen utgangen av mandag, ber vi deg snarest kontakte oss slik at vi kan sende deg den informasjonen du trenger.

Påmeldingsfrist: Fredag 9. oktober