Bransjeprogram for reiselivsnæringen​

Reiselivsnæringen er i omstilling, i tillegg har koronakrisen satt næringen i en usikker situasjon. For mange vil det ta tid å vende tilbake til full jobb.

Bar på stranden laget av glass
Foto: Stokkøya Strandhotell

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Reiselivsnæringen ansetter personer med ulik erfaring, kompetanse og utdanning. Reiselivsnæringen inkluderer yrker innen overnatting, restaurant og servering, luftfart, turoperatører og reisebyråer. Bransjen har på kort sikt mange permitterte og arbeidsledige som har anledning til å delta i opplæring. Målet for bransjeprogrammet er å styrke kompetansen til yrkesgruppene i bransjen for å kunne mestre omstilling og møte kompetansebehov i bransjen. 

Utdanningstilbud som utvikles gjennom bransjeprogrammene vil fortløpende oppdateres her.

Opplæring til fagbrev

For mange er teorien det skumleste med å ta fagbrev. Med teorikurs fra AOF Norge lærer du både den nødvendige teorien og hvordan du best formidler den under eksamen. Kursene kommer i to utgaver: 60 timer og 120 timer. Sistnevnte er et utvidet kurs med teori og undervisning i grunnleggende ferdigheter. Her kan man få mer øvelse i å skrive eksamensoppgaver og trene på grunnleggende dataferdigheter.

Yrkesnorsk

Ønsker du mer fagspesifikk norskspråklig kompetanse innenfor faget ditt? Da er disse kursene for deg.

Vi tilbyr følgende kurs:

Flere kurssteder har fått midler til å sette i gang kurs for arbeidsledige og permitterte. Disse kursene er kun for deg som er helt ledig eller permittert. Alle kursene tilbys nettbasert, men de er organisert på ulike måter: noen har fleksibel oppstart og progresjon, andre har faste kursdager i et digitalt klasserom på dag eller kveld. Klikk her for å finne hele listen med kurs som gir opplæring til fagbrevet.

Fagskole

For deg som har fagbrev eller lang erfaring (realkompetanse) fra bransjen finnes det korte utdanninger på fagskolenivå på mellom ett og tre studiepoeng innen temaer som digital kompetanse, bærekraftig reiseliv, kommunikasjon, markedsføring og destinasjonsutvikling.

AOF Fagskole

Fagskolen AOF Norge kan nå tilby enkeltemnet «Regelverk, roller, systematikk og HMS-økonomi» fra Fagskoleutdanningen i Helse, miljø og sikkerhet. Emnet gir 12 studiepoeng, og er rettet mot og gratis for ansatte, permitterte og arbeidsledige i frisørbransjen og som i tillegg tilfredsstiller fagskolens opptakskrav for emnet (se under). Merk at søkere må vise til at de jobber i bransjen eller er permittert eller ledig fra bransjen.

Fagskoleemnets inndeling:

 1. Lov og regelverk
 2. Ansvar og myndighet, roller og oppgaver
 3. Systematisk HMS-arbeid
 4. Kjemikaliehåndtering
 5. HMS-økonomi
 6. Sikkerhet og beredskap

Undervisningsformer: Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom i plattformen Teams. Det eneste som kreves er at studentene har forbindelse til Internett og PC/nettbrett . Studiet starter mandag 11 januar 2021 kl 17.

Varighet: 88 timer undervisning, i tillegg kommer selvstudier, gruppearbeid og veiledning. Emnet avsluttes med skriftlig emneoppgave som skrives i gruppe.

For opptakskrev, se lenken til AOF.

Nordland fagskole.

Du kan melde deg opp i ett eller flere kurs. Løpende påmeldingsfrist, med stadig nye kursdatoer:

Her ligger kursene tilbudt av Nordland Fagskole våren 2021. Kursene som er gratis tilgjengelig gjennom bransjeprogram er følgende:

Innsikt i- og distribusjon til det norske markedet (2 studiepoeng). Totalt 24 timer undervisning fordelt på på 4 samlingsdager.

Idéutvikling og forretningsmodellering for opplevelsesbasert reiseliv (2 studiepoeng). Totalt 24 timer undervisning fordelt på 4 samlingsdager.

Hvordan bli en mer bærekraftig reiselivsbedrift? (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 samlingsdager.

Kortreiste opplevelser og lokal verdiskaping (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 samlingsdager.

Digital markedsføring og bruk av sosiale medier for reiselivet (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 kursdager.

Innføring i opplevelsesøkonomi og opplevelsesdesign (1 studiepoeng). Totalt 12 timer undervisning fordelt på 2 kursdager.

 

Fagskolen i Viken:

Fagskolen i Viken tilbyr to ulike kursserier. Du kan velge om du vil ta hele serien eller bare et av kursene.

Reiseliv og opplevelsesutvikling

 • Kommunikasjon, formidling og språk (5 studiepoeng)
 • Markedsføring og økonomi  (8 studiepoeng)
 • Reiseliv og destinasjonsutvikling (6 studiepoeng) 

Hotelldrift, Restaurantdrift og Matsikkerhet

 • Hotelldrift (6 stp)
 • Restaurantdrift (5 stp)
 • Matsikkerhet (6 stp)

Høyere utdanning

Handelshøyskolen BI

Nettbasert utdanningstilbud for reiselivsbransjen

BI kan tilby tre frittstående kurs i kursserien Bærekraft som konkurransefortrinn:

 • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft (85 plasser)
 • Bærekraftige strategier og Innovasjoner (85 plasser)
 • Grønn markedsføring og kommunikasjon (85 plasser)

Det er ikke opptakskrav eller eksamen. For å få studiepoeng kan man ta alle tre kurs innen et tema og melde seg opp til eksamen for disse, men dette er ikke noe krav. For å kunne melde seg opp til eksamen er det opptakskrav. Mer om dette på BI sine sider.

Påmeldingsfrist er 1. november.

Markedsføring gjennom sosiale medier

Bli god på markedsføring på digitale plattformer. Folkeuniversitetet har en rekke relevante kurs som går over én eller to dager. (Det kommer nye oppstartsdatoer over jul. Følg med).

Folkeuniversitetet teach some of the courses mentioned above in English.

Ledelse og administrasjon

Ledelse i praksis (30 timer) Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor.

Kontrakt- og avtaleskriving (8 timer) På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Smittevernskurs (5 timer) På dette kurset får du en kort og konkret gjennomgang av smittevernsrutiner og hygieneprinsipper og hvordan du kan forebygge smitte på arbeidsplassen.

Bruk av digitale verktøy

Trenger du påfyll for å mestre de nye digitale verktøyene eller bare et oppfriskningskurs? Da er dette noe for deg.