Bransjeprogram for reiselivsnæringen​

Reiselivsnæringen er i omstilling, i tillegg har koronakrisen satt næringen i en usikker situasjon. For mange vil det ta tid å vende tilbake til full jobb.

Bar på stranden laget av glass
Foto: Stokkøya Strandhotell

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Reiselivsnæringen ansetter personer med ulik erfaring, kompetanse og utdanning. Reiselivsnæringen inkluderer yrker innen overnatting, restaurant og servering, luftfart, turoperatører og reisebyråer. Bransjen har på kort sikt mange permitterte og arbeidsledige som har anledning til å delta i opplæring. Målet for bransjeprogrammet er å styrke kompetansen til yrkesgruppene i bransjen for å kunne mestre omstilling og møte kompetansebehov i bransjen. 

Utdanningstilbud som utvikles gjennom bransjeprogrammene vil fortløpende oppdateres her.