Bransjeprogram for reiselivsnæringen​

Koronakrisen har satt dere som jobber i reiselivsnæringen i en usikker situasjon. For mange vil det ta tid før dere kan vende tilbake til full jobb. Her er muligheten til å bruke ledig tid til å utvikle ny kompetanse. Reiselivsnæringen er i omstilling og bransjeprogram gir deg muligheten til å stå sterkere rustet etter krisen.

Bar på stranden laget av glass
Foto: Stokkøya Strandhotell

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO jobber derfor sammen med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud for alle som jobber med reiseliv. 

Gjennom bransjeprogram kan du delta i korte kurs eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb. Sidene vil oppdateres fortløpende, så følg med.

Opplæring til fagbrev 

Har du fire års erfaring fra bransjen, men mangler fagbrevet? Da kan du ta fagbrevet som praksiskandidat. Gjennom AOF og Folkeuniversitet tilbys opplæring til teoriprøven. Opplæringen er lagt opp som intensivopplæring på 60–80 timer. Er det lenge siden du har vært på skolebenken tilbys også opplæringen som kurs på 120 timer som inkluderer opplæring i grunnleggende dataferdigheter og du får trening i å skrive eksamensoppgaver og studieteknikk.

For deg som trenger opplæring i norsk språk tilbyr AOF også kurs i yrkesnorsk som er tilpasset ditt yrke:

Flere kurssteder har fått midler til å sette i gang kurs for arbeidsledige og permitterte. Disse kursene er kun for deg som er helt ledig eller permittert. Alle kursene tilbys nettbasert, men de er organisert på ulike måter: noen har fleksibel oppstart og progresjon, andre har faste kursdager i et digitalt klasserom på dag eller kveld. Klikk her for å finne hele listen med kurs som gir opplæring til fagbrevet.

Fagskole

For deg som har fagbrev eller lang erfaring (realkompetanse) fra bransjen finnes det korte utdanninger på fagskolenivå på mellom ett og tre studiepoeng innen temaer som digital kompetanse, bærekraftig reiseliv, kommunikasjon, markedsføring og destinasjonsutvikling.

Nordland fagskole.

Du kan melde deg opp i ett eller flere kurs. Løpende påmeldingsfrist, med stadig nye kursdatoer:

  • Runde 4: 14., 15., 21. og 22. september.
  • Runde 5: 19. 20., 26. og 27. oktober.

Det helhetlige reiselivsproduktet ( 2 studiepoeng, 24 timer undervisning). Hvorfor må man tenke helhetlig omkring reiselivsutvikling og hvordan gjør man det? Reiseliv er en svært variert næring. Dette kurset gir en innsikt i den helheten som alle jobber i reiselivet er en del av.

Distribusjon i det norske markedet ( 2 studiepoeng, 24 timer undervisning). I dette kurset, som består av digitale forelesninger og gruppearbeid, lærer du om distribusjon av reiselivsprodukter generelt, og med vektlegging av hvilke kanaler som er de mest effektive for distribusjon i hjemmemarkedet.

Bærekraftig reiseliv i praksis (1 studiepoeng, 12 timer undervisning). Kurset tar for seg De 10 bærekraftsprinsippene for en bærekraftig reiselivsutvikling og gir innsikt i hvordan reiselivsbedriftene kan bruke disse i produktutvikling og for å skape merverdi miljømessig, sosialt og økonomisk

Opplevelsesøkonomien (1 studiepoeng, 12 timer undervisning). Kurset gir en innføring i faget opplevelsesdesign, samt en grunnleggende forståelse av hvilke forretningsmuligheter opplevelsesøkonomien åpner for.

Fagskolen Tinius Olsen:

Fagskolen Tinus Olsen tilbyr to ulike kursserier. Du kan velge om du vil ta hele serien eller bare et av kursene. 

Reiseliv og opplevelsesutvikling

  • Kommunikasjon, formidling og språk (5 studiepoeng)
  • Markedsføring og økonomi  (8 studiepoeng)
  • Reiseliv og destinasjonsutvikling (6 studiepoeng) 

Hotelldrift, Restaurantdrift og Matsikkerhet

  • Hotelldrift (6 stp),
  • Restaurantdrift (5 stp)
  • Matsikkerhet (6 stp)

Høyere utdanning

Kommer.

Markedsføring gjennom sosiale medier 

Bli god på markedsføring på digitale plattformer. Folkeuniversitetet har en rekke relevante kurs som går over én eller to dager.

Folkeuniversitetet teach some of the courses mentioned above in English.

Ledelse og administrasjon

Ledelse i praksis (30 timer). Kurset er for deg som er blitt, eller snart skal bli, leder og som ønsker en innføring i ulike utfordringer du kan bli stilt overfor.

Kontrakt- og avtaleskriving (8 timer) På dette kurset får du økt kompetanse i å håndtere prosessen fra første tilbudsrunde til kontrakten eller avtalen er signert.

Smittevernskurs (5 timer). På dette kurset får du en kort og konkret gjennomgang av smittevernsrutiner og hygieneprinsipper og hvordan du kan forebygge smitte på arbeidsplassen.

Bruk av digitale verktøy

Trenger du påfyll for å mestre de nye digitale verktøyene eller bare et oppfriskningskurs? Da er dette noe for deg.