Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Nye teknologier, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien.

To menn står med verneutstyr ute på en oljeplattform

Organisasjonene Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

​Olje, gass og leverandørindustrien er en bransje preget av omstillingsbehov. Bransjen er internasjonal og påvirkes av globale konjunkturer. Den er sterkt berørt av koronasituasjonen gjennom lavere økonomisk aktivitet og tilhørende fall i oljeprisen. Mange arbeidstakere med høy realfaglig og teknologisk bakgrunn har stort behov for egen kompetanseutvikling. Enten fordi de ser at de må finne nye jobber i andre virksomheter og bransjer på grunn av permitteringer og oppsigelser, eller fordi de er nødt til å tenke utvikling og rette seg mot nye forretningsområder i egen virksomhet.

Bransjen er sentral for Norges verdiskaping, og trenger arbeidstakere som har kompetanse som gjør at bransjen kan være i front i den teknologiske utviklingen. Partene har selv definert tre områder der kompetanseløft er særlig viktig, på tvers av utdanningsnivå. Disse tre er: 1. Utdanningstilbud knyttet til «grønt skifte». 2. Utdanningstilbud innen ulike områder som tar for seg hvordan vi håndterer klimaendringer og miljøutfordringer. 3. Utdanningstilbud innen IKT, med vekt på moduler knyttet til IT-sikkerhet, kunstig intelligens/databehandling, bruk av droner, HMS og bruk av digitale sikkerhetssystemer/sikkerhetsverktøy. Det er også behov for å formalisere kompetanse innenfor en rekke fagbrev.