Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Nye teknologier, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien.

To menn står med verneutstyr ute på en oljeplattform

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb

Organisasjonene Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Energi Industri, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​

Alle kursene er nettbaserte, eller delvis nettbaserte og kan tas i kombinasjon med arbeid. ​ Nedenfor finner du en oversikt utdanningstilbudene. Sidene vil bli oppdatert fortløpende, etter hvert som nye utdanningstilbud kommer på plass.

Utdanningstilbud

Stillasbyggerfaget, teori til fagprøven, dagtid. Nettbasert kurs med fast undervisning i virtuelt klasserom med  på dagtid en gang i uken. 

Stillasbyggerfaget, teori til fagprøven, kveldstid. Nettbasert kurs med fast undervisning i virtuelt klasserom på ettermiddag/kveld en gang i uken. 

Renholdsoperatørfaget, teori til fagprøven, dagtid Nettbasert kurs med fast undervisning i virtuelt klasserom med på dagtid en gang i uken.

Industrimaler, teori til fagprøven, intensivkurs Nettbasert kurs med klasserom på nett.

Fagskolen i Rogaland: Hydraulikk Oppstart 30.11.20

Universitetet i Bergen: Nettbasert grunnkurs i programmering med Python Fortløpende opptak frem til søknadsfrist 28. oktober. Kurset starter 4. november.

Universitetet i Bergen: Nettbasert grunnkurs i data science Kurset starter i januar, påmeldingsfrist er 15. november.

Universitetet i Bergen: Nettbasert CCUS-kurs: CO2 fangst, bruk og lagring Kurset starter 23. november. Søknadsfrist 15. november.