Bransjeprogram for mat og drikkevareindustrien

Mat og drikkevareindustrien er en bransje i omstilling. Det er et behov for at flere i ansatte i bransjen får fagbrev og teoriopplæring for fagutdanning. Bransjen er i liten grad rammet av korona-krisen, men enkelte næringer har likevel utfordringer og har permitterte.

Tre kvinner står ved et samlebånd kledd i hvite drakter
Foto: Kompetanse Norge, fotograf Bård Gudim

Organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengeneog arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Alle kursene er nettbaserte og kan tas i kombinasjon med arbeid. Nedenfor finner du en oversikt over utdanningstilbudene. Sidene vil oppdateres fortløpende, så følg med.

Fagskolen Oslo Akershus: 

Ønsker du å ta ansvar for lærlinger? Studiet hos Fagskolen Oslo Akershus gir formell veilederkomeptanse. Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis.

Veiledning av instruktører – med ansvar for opplæring i bedrift (30 studiepoeng)

 • Kurset er delt inn i fire moduler, hver modul er avsluttende.
  Du kan velge om du vil ta hele studiet eller enkeltmoduler  
 • Oppstart og varighet: 8 september - våren 2021 (info om tidspunkt kommer)
 • Opptaksfrist første modul 17.august 2020.

Fagskolen Kristiania

Studiet er for deg som ønsker kompetanseheving i å planlegge og gjennomføre prosjekter. Prosjektledelse er et vidt fagområde og dette utdanningstilbudet er særlig godt egnet for deg som ikke har utdanning i faget tidligere og gir deg grunnleggende kompetanse i prosjektledelse, men også det å lede andre i et prosjekt eller team.

Prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse (30 studiepoeng)

 • Kurset går over 30 uker. Med en til to samlinger pr. uke på ettermiddag/kveld. Noen samlinger kan komme på lørdager.
 • Oppstart: uke 35
 • Eksamen: slutten av mars 2021
 • Løpende opptak, frem til undervisningstart eller fullt kurs.

Grunnleggende bruk av Office-programmer

Kurset er særlig godt egnet for deg som er utrygg på egne digitale ferdighet. Målgruppen er arbeidstakere, permitterte og ledige med bakgrunn fra mat- og drikkevareindustrien som trenger grunnleggende digitale ferdigheter for å studere og/ eller bruke de mest vanlige IT-verktøyene i sitt arbeidsforhold.

 • Heldigitalt kurs i grunnleggende bruk av Microsoft Office-programmer. 
 • Oppstart: løpende, studenten gjennomfører i sitt tempo. 
 • Kursbevis for fullført kurs
 • Varighet: Tilgang på kurset i 18 måneder

AOF tilbyr HMS-kurs

Nå kan du som jobber i mat- og drikkevareindustrien sikre deg kurs innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS). Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig.

Oppstart: Alle nettkurs kan startes umiddelbart, alle kombinerte kurs og virtuelle klasserom har oppstart august og september. Opptak er løpende frem til oppstart eller fullt kurs. 

AOF tilbyr 17 ulike kurs innen HMS

 1. Alenearbeid
 2. Arbeidsmiljøutdanningen (16t) (Kombinert kurs - virtuelt klasserom og e-læring) 
 3. Arbeidsmiljøutdanningen (20t) (nettkurs)
 4. Working Environment (32t) (Virutal classroom and digital self-study)
 5. Working Environment (20t) (Digital self-study)
 6. Fellesmodul 1.1 sertifisert sikkerhetsopplæring, truck-, maskin-, og/eller kranfører (4t) (nettkurs)
 7. HMS for ledere (14t)
 8. HMS for tillitsvalgte (8t)
 9. Maskiner og redskap, verktøy og småmaskiner (1,5t) (nettkurs)
 10. Personløfter ABC (11t)
 11. Risikovurdering (1,5t)
 12. Sertifisert sikkerhetsopplæring (64t) - Traverskranfører
 13. Sertifisert sikkerhetsopplæring (42t) - Truckfører
 14. Kjemikalier 1 (1,5t) (Nettkurs)
 15. Kjemikalier 2 (1,5t) (Nettkurs)
 16. Valg og bruk av verneutstryr (3t)
 17. Truck oppfriskning (2t) (film)

 

AOF tilbyr teorikurs til fagprøven:

Har du fire års erfaring fra bransjen, men mangler fagbrevet? Da kan du ta fagbrevet som praksiskandidat. Gjennom AOF tilbys opplæring til teoriprøven. Opplæringen er lagt opp som intensivopplæring på 60–80 timer. Kursene egner seg spesielt for deg som ønsker å kvalifisere deg til å gå opp til teoretisk eksamen for praksiskandidater i november/desember 2020.

Industriell matproduksjon (80 timer)

 • Nettbasert undervisning, cirka 2 kursdager per uke på 4 timer, tilsvarer 12 uker.
 • Ingen formell vurdering – det offentlige avholder eksamen for praksiskandidater
 • Oppstart og varighet: 20.08.2020 - 12.11.2020
 • Løpende opptak, frem til undervisningsstart eller fullt kurs.

Produksjonsteknikk (80 timer)

 • Nettbasert undervisning, cirka 2 kursdager pr. uke på 4 timer, tilsvarer 12 uker.
 • Ingen formell vurdering – det offentlige avholder eksamen for praksiskandidater
 • Oppstart og varighet: 17.08.2020 - 19.11.2020
 • Løpende opptak, frem til undervisningsstart eller fullt kurs.

Logistikkfaget (80 timer)
Dette kurset følger en kursplan, og deltar du i klasseundervisning digitalt. Kurset har en start og sluttdato. (Det finnes også et nettkurs for logistikkfaget, se neste kurs)

 • Nettbasert undervisning, cirka 2 kursdager per uke på 4 timer, tilsvarer 12 uker.
 • Ingen formell vurdering – det offentlige avholder eksamen for praksiskandidater
 • Oppstart i august
 • Løpende opptak, frem til undervisningsstart eller fullt kurs.

Logistikkfaget– nettkurs (50–80 timer) 
Dette kurset er kun nettbasert, der du får tilgang på en læringsplattform, og gjennomfører kurset i ditt eget tempo. Alle deltakere følges opp når dere har sendt inn oppgaver. Deltakerne har tilgang på nettkurset i to år fra oppstart.

 • Nettbasert undervisning – du får tilgang til en digital læringsplattform
 • Arbeidsmengden er avhengig av deltakernes kapasitet og nivå.
 • Ingen formell vurdering – det offentlige avholder eksamen for praksiskandidater
 • Oppstart: umiddelbart etter opptak
 • Løpende opptak til kurset er fullt

AOF tilbyr også yrkesnorsk:

Yrkesnorsk- industriell matproduksjon (60 timer)
Kurset er rettet mot deg som er minioritetsspråklig eller flerspråklige og jobber eller har erfaring fra mat og drikkevareindustrien og som ønsker eller trenger fagspesifikk norskspråklig kompetanse knyttet til fagbrevene i bransjen.

 • Nettbasert undervisning, cirka 2 kursdager per uke på 4 timer, tilsvarer 8 uker.
 • Ingen formell vurdering – det offentlige avholder eksamen for praksiskandidater
 • Oppstart og varighet: 07.08.2020 - 13.11.2020
 • Løpende opptak, fram til undervisningsstart eller fullt kurs.

Korte nettkurs fra Kompetanse Norge:

Nettkurs: Språk i arbeid
Dette nettkurset handler om hvordan arbeidsplassen kan legge til rette for språklæring på arbeidsplassen. Kurset er rettet mot ledere, språkfaddere og andre ansatte. Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset. Kurset tar cirka 1 time. Du kan starte kurset nå.

Nettkurs: Grunnleggende ferdigheter
Dette nettkurset gir en kort introduksjon om grunnleggende ferdigheter knyttet til voksnes hverdag, læringsmål for grunnleggende ferdigheter og profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben. Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Kurset er rettet mot ledere og ansatte. Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset. Du kan starte kurset nå.

Nettkurs: Læring i arbeidslivet
Dette nettkurset handler om ulike sider ved læring i arbeidslivet, med vekt på læring av grunnleggende ferdigheter. Det egner seg for lærere og veiledere som gir opplæring eller veiledning tilknyttet arbeidsplass, praksisplass, arbeidstrening eller lignende. Det er ingen påmelding, kursbevis, studiepoeng eller betaling knyttet til kurset. Du kan starte kurset nå.

Verktøy:

Sammen om endring
Dette er et dialogverktøy for ledere og tillitsvalgte som hjelper dere å strukturere samtalen og arbeidet, slik at dere blir mer effektive i forberedelsene for endring. Denne veilederen skal hjelpe bedrifter å gjennomføre vellykkede digitale endringer i arbeidslivet i samarbeid med tillitsvalgte. 

Verktøyet lar dere oppdage gratis kurs, case-historier og annet nyttig om digitalisering hos Digital Norway. Hos Kompetanse Norge finner dere tips om kompetanseutvikling og muligheter for støtte til opplæring i språk og grunnleggende digitale ferdigheter for å nevne noe!