Bransjeprogram for mat og drikkevareindustrien

Mat og drikkevareindustrien er en bransje i omstilling. Det er et behov for at flere i ansatte i bransjen får fagbrev og teoriopplæring for fagutdanning. Bransjen er i liten grad rammet av korona-krisen, men enkelte næringer har likevel utfordringer og har permitterte.

Tre kvinner står ved et samlebånd kledd i hvite drakter
Foto: Kompetanse Norge, fotograf Bård Gudim

Organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Alle kursene er nettbaserte og kan tas i kombinasjon med arbeid. Nedenfor finner du en oversikt over utdanningstilbudene. Sidene vil oppdateres fortløpende, så følg med.

Digitalisering:

Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien (Fagskolen Østfold)

  • Emner i digital kommunikasjon og innsamling og tolking av digitale data

Lean kurs:

Veiledningskurs for instruktører: 

Ønsker du å ta ansvar for lærlinger? Studiet hos Fagskolen Oslo Akershus gir formell veilederkompetanse. 

Forberedende teorikurs for praksiskandidater

Kurset for deg som har allsidig erfaring innenfor yrket og ønsker fagbrev. Kursene forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater. 

Teorikurs med yrkesnorsk:

Kurset er rettet mot deg som ønsker eller trenger å lære norsk knyttet til fagbrevene i bransjen samtidig som du tar forberedende teori for praksiskandidateksamen.

Kurs om mattrygghet:

Eurofins tilbyr e-læringskurs om mattrygghet. Les mer på Eurofins sine nettsider

HMS-kurs

Korte nettkurs for språklæring i arbeidslivet:

Nettkurs som handler om hvordan arbeidsplassen kan legge til rette for språklæring på arbeidsplassen. Introduksjon om grunnleggende ferdigheter knyttet til voksnes hverdag, læringsmål for grunnleggende ferdigheter og profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben.

Verktøy for ledere og tillitsvalgte:

Dette er et dialogverktøy for ledere og tillitsvalgte som hjelper dere å strukturere samtalen og arbeidet, slik at dere blir mer effektive i forberedelsene for endring. Denne veilederen skal hjelpe bedrifter å gjennomføre vellykkede digitale endringer i arbeidslivet i samarbeid med tillitsvalgte.

Studieteknikk

Podkasten akademisk skriving gir deg studietips og studieteknikk rett på øret. Podkasten kan være nyttig for deg som ikke har studert på lenge, eller generelt ønsker tips til studietilværelsen

Podkasten om akademisk skriving er et samarbeid mellom bibliotekene ved Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold og Nord Universitet. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.