Bransjeprogram for mat og drikkevareindustrien

Mat og drikkevareindustrien er en bransje i omstilling. Det er et behov for at flere ansatte i bransjen får fagbrev og teoriopplæring for fagutdanning.

Tre kvinner står ved et samlebånd kledd i hvite drakter
Foto: Kompetanse Norge, fotograf Bård Gudim

Organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Mat- og drikkevareindustrien er Norges største fastlandsindustri målt i omsetning, verdiskaping og sysselsatte. Bransjen er i omstilling og vekst. Det er en mangfoldig næring, både sjømatindustri og øvrig matindustri. Næringen har mange små og store bedrifter lokalisert i hele Norge, med behov for kompetanseutvikling på alle utdanningsnivåer. Teknologiskiftet og det grønne skiftet er sentrale drivere for utvikling og vedlikehold av kompetansen i bedriftene.

Kjernekompetansen i mat- og drikkevareindustrien er i stor grad basert på fagopplæring fra videregående skole, men bransjen er også avhengig av erfaringsbaserte ferdigheter og et bredt spekter med kompetanse fra høyere yrkesfaglig utdanning og høyre utdanning. Fagarbeidere, først og fremst operatører, utgjør den største yrkes- og kompetansekategorien i matindustrien. 60 prosent av bedriftene melder knapphet på tilgang på personer med fagopplæring.