Bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor​

Kommunal helse- og omsorgssektor står overfor store krav når det gjelder omstilling og kompetanseutvikling. KS, Fagforbundet, Delta, Norsk sykepleierforbund og Akademikerne jobber sammen med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider nært med brukere og pasienter i sektoren.  ​ 

Nedenfor presenteres utdanningstilbudene. Noen er under utvikling og utprøving, andre er tilgjengelige for søkere. Sidene vil bli oppdatert fortløpende. 

Fagskoletilbud som er helt eller delvis i drift:  

Fagskolen i Østfold: 

Klinisk observasjons- og vurderingskompetanse (6 moduler a 10 studiepoeng) 

AOF Fagskolen:

Tverrfaglig palliativ omsorg (1 modul a 10 studiepoeng). Studiested: Haugesund 
 
Tverrfaglig palliativ omsorg (1 modul a 10 studiepoeng). Studiested: Stavanger  

Fagskoletilbud som er under utvikling og utprøving: 

Fagskolen Hordaland

Høyere yrkesfaglig utdanning innen klinisk observasjons- og vurderingskompetanse: Personvern, kvalitet, pasientsikkerhet og etikk, Digitalisering og e-helse Velferdsteknologi - individuelt, Organisasjon og samfunn, Implementering av teknologi i helsetjenesten, Empowerment og myndiggjøring

Opplæring til fagbrev 

Det er ønskelig å stimulere til at flere ansatte innen kommunal helse- og omsorgstjeneste kan ta fagbrev på jobb, og landets fylkeskommuner kan søke om midler til dette. Neste søknadsfrist er 1. september 2020. Informasjon om krav til søknadene finnes her: Fagbrev på jobb