Bransjeprogram for industri- og byggenæringen​

Teknologi er driveren for en mer effektiv og grønnere produksjon i industri- og byggenæringen. For å øke konkurransekraften må fremtidens teknologi tas i bruk. Det er derfor behov for et kompetanseløft innen industri og byggenæringen.

En kvinne i verneutstyr står i et tomt bygg og borrer i mursteiner. Foto.
Bilde: Colourbox

Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Det er spesielt behov for å styrke kompetansen til fagarbeidere i produksjon, både de med fag-/svennebrev og arbeidstakere uten formell kompetanse, men med lang erfaring. Bransjen ønsker derfor å jobbe videre med å utvikle korte, fleksible videreutdanningstilbud på fagskolenivå som kan tas ved siden av full jobb. Korte, spissede videreutdanningstilbud gjør planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Fagskolen Agder

Fagskolekurs i Lean, endring, industri 4.0 og digitalisering (5 studiepoeng). Oppstart 27. juli.

  • Fagskolen Hordaland

Fagskolen i Hordaland tilbyr et fagskolekurs om Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien (10 studiepoeng) i samarbeid med industrien i Verdal.

Fagskolen Oslo Akershus

Tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» tilbys i tilknytning til studiesteder i Stavanger og Trondheim i august og oktober:

 • Grunnleggende digitale ferdigheter
 • Digital hverdag
 • Digital produksjon.

Mer informasjon om påmelding og gjennomføringsdatoer i august (modul 1) og oktober (modul 2 og 3) finnes her.

Fagskolen Innlandet

Seks kurs som kan tas:

 • Grunnleggende om industri 4.0
 • IT-sikkerhet
 • Programmering/koding
 • Prosjektledelse/endring
 • LEAN
 • Industriøkonom

Oppstart for kursene er uke 26 og 27.

Fagskolen i Viken:

E-læringskurs: Innføring i industriell digitalisering (Industri 4.0)

Under utvikling og utprøving:

Bransjeprogram for industri- og byggenæringen omfatter også utvikling og utprøving av flere utdanningstilbud:

 • Fagskolen Hordaland – verftsindustrien på Stord: Materialteknologi, Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien, Prosjektplanlegging for leverandørindustrien, Produksjonsledelse for leverandørindustrien, Teknisk engelsk for leverandørindustrien, Sveis for leverandørindustrien, Isolering og industriell arkitektur for leverandørindustrien, Robotiserte løsninger, Overflatebehandling/ISO.

 • Fagskolen i Ålesund – modulbasert fagskole i bedrift: Realfaglig redskap, Ledelse, Økonomi og markedsføring, Yrkesrettet kommunikasjon, Prosjekt- og kvalitetsledelse, Materialkunnskap

 • Fagskolen i Viken – modularisering av automasjon – industrien på Kongsberg og Raufoss: Industriell intelligens og autonome systemer, Agil produksjon, Reguleringstekniske systemer, Elektromekanikk med praktisk matematikk, Industriell digitalisering og e-læring, Moderne vedlikeholdsteknikk, Additiv tilvirkning

 • Fagskolene Innlandet og Sørlandet (nå Fagskolen i Agder) – moduler for treindustrien: Digital produksjon, CNC maskinering, Automatisering, Endrings- og forbedringsorganisasjon – industrialisering, effektiv utnyttelse av tid og materialer, Logistikk, HMS og sikkerhet, Mellommenneskelig kommunikasjon og flerkulturell forståelse, Ressursutnyttelse; Materialkunnskap, foredling, gjenbruk.

 • Fagskolen i Agder – Opplæring 2.0 (Eyde) – Industrien på Sørlandet: Industrifagskolen, Prosessindustri. Bærekraft og forbedringsarbeid, Datafangst & Beslutningsstøtte i produksjon, Kommunikasjon, Innovasjon og økonomi i prosessindustrien, Vedlikehold og sikkerhet i prosessindustrien

 • Fagskolen i Oslo Akershus: Den digitale fagarbeider: Grunnleggende data og digitale ferdigheter, Digital hverdag, Digital produksjon, Digital VDC – LEAN, BIM og ICE.