Bransjeprogram for industri- og byggenæringen​

Nå kommer det en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskolene for deg som er permittert, og tilhører bygg eller industri. Tilbudene er digitale og gir ansatte/permitterte og bedriften økt omstillingsevne og konkurransekraft.

Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet samarbeider med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i disse næringene. Samarbeidet sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet. Vi jobber for at ansatte og permitterte skal få muligheten til å heve sin kompetanse, både for å kunne håndtere omstillinger framover og for å få påfyll av kompetanse, mens næringene er satt under press på grunn av koronakrisen. Mange tilbud starter allerede i juni og juli.

Du kan finne nye spennende og relevante kurs, eller endelig starte på opplæring som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Sidene vil bli oppdatert fortløpende. Du finner informasjon og påmeldingsmulighet for hvert av tilbudene nedenfor.

Fagskolen Agder

Fagskolekurs i Lean, endring, industri 4.0 og digitalisering  (5 studiepoeng). Oppstart 27. juli.

  • Fagskolen Hordaland

Fagskolen i Hordaland tilbyr et fagskolekurs om Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien (10 studiepoeng) i samarbeid med industrien i Verdal. 

Fagskolen Oslo Akershus

Tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» tilbys i tilknytning til studiesteder i Stavanger og Trondheim i august og oktober:

 • Grunnleggende digitale ferdigheter
 • Digital hverdag
 • Digital produksjon.

Mer informasjon om påmelding og gjennomføringsdatoer i august (modul 1) og oktober (modul 2 og 3)  finnes her.

Fagskolen Innlandet

Seks kurs som kan tas:

 • Grunnleggende om industri 4.0
 • IT-sikkerhet
 • Programmering/koding
 • Prosjektledelse/endring
 • LEAN
 • Industriøkonom

Oppstart for kursene er uke 26 og 27. 

Fagskolen Tinius Olsen: 

E-læringskurs: Innføring i industriell digitalisering (Industri 4.0)

Under utvikling og utprøving:

Bransjeprogram for industri- og byggenæringen omfatter også utvikling og utprøving av flere utdanningstilbud:

 • Fagskolen Hordaland – verftsindustrien på Stord: Materialteknologi, Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien, Prosjektplanlegging for leverandørindustrien, Produksjonsledelse for leverandørindustrien, Teknisk engelsk for leverandørindustrien, Sveis for leverandørindustrien, Isolering og industriell arkitektur for leverandørindustrien, Robotiserte løsninger, Overflatebehandling/ISO.

 • Fagskolen i Ålesund – modulbasert fagskole i bedrift: Realfaglig redskap, Ledelse, Økonomi og markedsføring, Yrkesrettet kommunikasjon, Prosjekt- og kvalitetsledelse, Materialkunnskap

 • Fagskolen Tinius Olsen – modularisering av automasjon – industrien på Kongsberg og Raufoss: Industriell intelligens og autonome systemer, Agil produksjon, Reguleringstekniske systemer, Elektromekanikk med praktisk matematikk, Industriell digitalisering og e-læring, Moderne vedlikeholdsteknikk, Additiv tilvirkning

 • Fagskolene Innlandet og Sørlandet (nå Fagskolen i Agder) – moduler for treindustrien: Digital produksjon, CNC maskinering, Automatisering, Endrings- og forbedringsorganisasjon – industrialisering, effektiv utnyttelse av tid og materialer, Logistikk, HMS og sikkerhet, Mellommenneskelig kommunikasjon og flerkulturell forståelse, Ressursutnyttelse; Materialkunnskap, foredling, gjenbruk.

 • Fagskolen i Agder – Opplæring 2.0 (Eyde) – Industrien på Sørlandet: Industrifagskolen, Prosessindustri. Bærekraft og forbedringsarbeid, Datafangst & Beslutningsstøtte i produksjon, Kommunikasjon, Innovasjon og økonomi i prosessindustrien, Vedlikehold og sikkerhet i prosessindustrien

 • Fagskolen i Oslo Akershus: Den digitale fagarbeider: Grunnleggende data og digitale ferdigheter, Digital hverdag, Digital produksjon, Digital VDC – LEAN, BIM og ICE.