Bransjeprogram for frisørnæringen

Frisør- og velværebransjen er i dag en bransje i betydelig endring. Frisørbransjen kjennetegnes av arbeidstakere med svennebrev, men uten høyere utdanning. Det er behov for å gi fagutøvere en videreutvikling og karrierevei slik at de kan forbli i yrket. I dag eksisterer det ingen formelle utdanningstilbud for frisørbransjen utover videregående skole.

Mann sitter i en frisørstol mens en frisør barberer håret
Foto: Colourbox

Organisasjonene Fagforbundet Frisørenes fagforening, Norske Frisør- og velværebedrifter, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

​Bedriftene har store behov for å utvikle og omstille seg for fortsatt å kunne drive lønnsomt. Nye forretningsmodeller utfordrer rammene den etablerte bransjen forholder seg til. Det er behov for kompetanseutvikling for å utvikle bransjen videre. Fagpersonene må kunne håndtere stadig mer krevende kunder, som ofte ønsker individuelle løsninger til lav pris. Økt bruk av fargebehandling og strukturendring krever for eksempel økt kompetanse innenfor kjemifaget for å forstå de ulike virkestoffene som benyttes i produktene og hvordan de påvirker miljø og helse.