Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen

Teknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.

Illustrasjon: Colourbox ved robuart

Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du har tenkt på lenge. Det er helt gratis. 
Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Organisasjonene EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​

Alle kursene er nettbaserte, eller delvis nettbaserte, og kan tas i kombinasjon med arbeid, etter avtale med arbeidsgiver. ​ Nedenfor finner du en oversikt utdanningstilbudene. Sidene vil bli oppdatert fortløpende.

Merk at noen av utdanningene kan være overlappende for flere bransjer, så 

Elektroinstallasjon- og automatiseringsbransjen

Utdanningene er rettet mot deg med bakgrunn innen elektrofag, men også andre med høyere utdanning innen elektro, som for eksempel ingeniører kan ta kursene.

Energi og kraftbransjen

 

Bedriftsutvikling