Bransjeprogram for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen

Teknologiske endringsdrivere treffer elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Det er derfor et stort behov for ulike typer kurs og utdanninger for alle som er tilknyttet bransjen.

Illustrasjon: Colourbox ved  robuart

Organisasjonene EL og IT forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO har samarbeidet med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​ 
 
Alle skal få muligheten til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring. Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Alle kursene er nettbaserte, eller delvis nettbaserte. og kan tas i kombinasjon med arbeid. ​ Nedenfor finner du en oversikt utdanningstilbudene. Sidene vil bli oppdatert fortløpende.

Flere av næringene i dette bransjeprogrammet er i liten grad rammet av koronakrisen nå. Men i elektrobransjen er det permitteringer. De fleste tilbudene som planlegges i bransjeprogrammet før sommeren er derfor rettet mot elektrobransjen. Det kommer flere kurs for høstsemesteret snart.  

Fagskulen Sogn og Fjordane (i samarbeid med fagskolen i Nordland)  


Energiovervåking og styring
 (2,5 studiepoeng) (Nytt kurs uke 36)
Solcelleinstallasjoner (2,5 studiepoeng) (Nytt kurs uke 36
Innføring i simulering av energiforbruk i bygg (2,5 studiepoeng) (Utsatt til høsten)

Om kursene: Utdanningene er rettet mot deg med bakgrunn innen elektrofag, men også andre med høyere utdanning innen elektro som for eksempel ingeniører kan ta kurset.

 • Nettbasert undervisning, om lag 10 digitale samlinger à cirka 3 timer, en samling per uke.
 • Arbeidsmengden er på cirka 50 timer, fordelt på egenarbeid, veiledning og undervisning.
 • Ingen eksamen, men formativ vurdering, vurdering for læring.
 • OPPSTART AV FLERE KURS I HØST:
  • Oppstart uke 36, eksakt dato kunngjøres i løpet av august. Påmeldingsfrist kommer.
 • Fortløpende opptak fram til undervisningsstart eller fullt kurs. 

OsloMet – storbyuniversitetet 

Automasjon i bygg (10 studiepoeng) 

Om utdanningen: Utdanningen er rettet mot deg med bachelor- eller mastergrad med behov for etterutdanning innen bygningsautomasjon. 

 • Nettbasert undervisning, 15 digitale samlinger på cirka 3 timer (Zoom + andre verktøy for nettundervisning). 
 • Arbeidsmengden er cirka 250 timer totalt. Tilsvarer cirka 15 timer per nettsamling. 
 • Ingen eksamen, men formativ mappevurdering for karaktervurdering. 
 • NYTT KURS SATT OPP: Oppstart 5. okt, avsluttes innen 20. des 2020.
 • Løpende opptak til kurset er fullt. 

Fagskolen Vestfold og Telemark

Internet of things (2,5 studiepoeng) 
Lading av bil og båt (2,5 studiepoeng)
KNX  (2,5 studiepoeng) 
Kvalitetsledelse (5 studiepoeng)
Vedlikehold og feilsøking (5 studiepoeng)

Om kursene: Utdanning rettet mot elektrikere og energimontører, eller ved realkompetansevurdering.

 • Undervisningen er nettbasert med en samling per uke på cirka 3 timer, og mulighet for 2 timer individuell veiledning.
 • Arbeidsmengden er på 50 timer (2,5 studiepoeng) til 100 timer (5 studiepoeng), fordelt på veiledning og undervisning.
 • Vurderingsformen er mappevurdering. Kursoppstart i juni, av sluttes høsten 2020.
 • Det er satt opp flere kurs med oppstart i september.

EKOM-sertifisering (15 studiepoeng)
Utdanning for deg med elektrofagbrev som ønsker å heve din kompetanse.

 • Nettbasert undervisning, en samling per uke på cirka 3 timer, og mulighet for 2 timer individuell veiledning 
 • Arbeidsmengden er cirka 320 timer fordelt på veiledning (120t) og undervisning (200t) 
 • Ingen eksamen, men mappevurdering  
 • Nytt kurs med oppstart i september
 • Kandidater med EKOM-emnet og toårig fagskoleutdanning innen elektrofag og relevant praksis kan søke om EKOM-installasjonsrett 

KRM Geilo

To kurs i digitalisering av prediktivt vedlikehold (10 studiepoeng til sammen)
Kursene kan tas som enkeltstående kurs. 

 • Undervisninger starter med en kursuke, med nettskole i etterkant.
 • Arbeidsmengden er ca 145 timer totalt, fordelt på lab (70t), nettskole med veiledning (75t) 
 • Vurdering: Bestått/ikke-bestått kursuke, og innleveringsoppgave (eksamen) etter nettskole (karakter). Karakterutskrift får dere fra NKI fagskoler.
 • Oppstart uke 38 for prediktivt vedlikehold, og uke 41 for kurs i digitalisering. 
 • Rettet mot ansatte, permitterte eller ledige i kraftbransjen. Opptak via KRMs nettsider.