Bransjeprogram for anleggsbransjen

Anleggsbransjen står overfor store teknologiske og digitale endringer, og det er behov for kompetanseutvikling slik at både ansatte og ledere er rustet til å takle omstillingene.

Hånd holder et nettbrett foran en byggeplass
Foto: Colorbox

Organisasjonene Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Anleggsbransjen har ansvar for små og store prosjekter knyttet til utbygging av vei, anlegg og infrastruktur. Den og består av både små, mellomstore og store entreprenører. Størstedelen av samferdselsprosjektene i Norge er offentlig finansiert. De største byggherrene er Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, kommuner og fylkeskommuner.

Blant de ansatte er det en relativt stor andel uten formell kompetanse i anleggstekniske fag. I tillegg er det endel ansatte med fagbrev fra andre yrker/bransjer. Det er derfor behov for at flere tar fagbrev som praksiskandidat innenfor et av de anleggstekniske fagene. 

Det er også behov for flere med lederutdanning og på fagskolenivå, tilpasset bransjen, samt for å øke kompetansen innen V/A (kommunalteknikk) og digital kompetanse. Videre er det behov for flere med kompetanse i prosjektledelse tilpasset anleggsbransjen.

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms tilbyr en nettbasert modul innen søknadsprosedyrer, anbud og kontrakter, kvalitetsstyring og HMS. Modulen er en del av det ordinære løpet for fagskoleingeniørstudiet innen bygg og anlegg. Modulen er på 10 studiepoeng og har oppstart 1.oktober.

Fagskolen VEA

Fagskolen Oslo Akershus

Tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» tilbys i tilknytning til studiesteder i Stavanger og Trondheim i august og oktober:

  • Grunnleggende digitale ferdigheter
  • Digital hverdag
  • Digital produksjon.

Mer informasjon om påmelding og gjennomføringsdatoer i august (modul 1) og oktober (modul 2 og 3).

Norsk Fagutdanning

ADK1 kurs for Bygg og Anleggsbransjen

Kurset er rettet spesielt mot bedrifter med ansatte som er permitterte, ansatte som trenger kompetanseheving og mot personer som er arbeidsledige. Kurset er gratis for deltakere. Selve kurset utføres av Norsk Fagutdanning som er den største landsdekkende kursleverandør på ADK kurs.

Kursoppstart for kurs med ledige plasser er og lenke til påmelding:

Skogkurs

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører

Nettkurs for entreprenører som bygger, ombygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset har som formål å gjøre entreprenør tryggere på hva det innebærer å ta på seg et landbruksvei-oppdrag.

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i Skogfaget:

For deg som ønsker å ta et fagbrev og har fem års erfaring fra skogsbruk. Du kan ta kurset på kveldstid

Fagskolen Rogaland

  • Modul 1 Digitalisering, 5 studiepoeng
  • Modul 2 Konsekvenser av digitalisering og robotisering, 2 studiepoeng
  • Modul 3 Prosjektledelse, 4 studiepoeng
  • Modul 4 HMS-ledelse , 2 studiepoeng
  • Modul 5 Kvalitetsstyring, 4 studiepoeng