Bransjeprogram for anleggsbransjen

Anleggsbransjen står overfor store teknologiske og digitale endringer, og det er behov for kompetanseutvikling slik at både ansatte og ledere er rustet til å takle omstillingene.

Hånd holder et nettbrett foran en byggeplass
Foto: Colorbox

Organisasjonene Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne og utvikle målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Anleggsbransjen har ansvar for små og store prosjekter knyttet til utbygging av vei, anlegg og infrastruktur. Den og består av både små, mellomstore og store entreprenører. Størstedelen av samferdselsprosjektene i Norge er offentlig finansiert. De største byggherrene er Statens vegvesen, Nye Veier, Bane NOR, kommuner og fylkeskommuner.

Blant de ansatte er det en relativt stor andel uten formell kompetanse i anleggstekniske fag. I tillegg er det endel ansatte med fagbrev fra andre yrker/bransjer. Det er derfor behov for at flere tar fagbrev som praksiskandidat innenfor et av de anleggstekniske fagene. 

Det er også behov for flere med lederutdanning og på fagskolenivå, tilpasset bransjen, samt for å øke kompetansen innen V/A (kommunalteknikk) og digital kompetanse. Videre er det behov for flere med kompetanse i prosjektledelse tilpasset anleggsbransjen.