Bransjeprogram for anleggsbransjen

Nå kommer det en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskoler og andre som tilbyr opplæring, for deg som er permittert, og tilhører anleggsbransjen. Tilbudene er digitale og gir ansatte/permitterte og bedriften økt omstillingsevne og konkurransekraft.

Hånd holder en mobiltelefon foran en byggeplass
Foto: Colorbox

Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge jobber for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i bransjen. Samarbeidet sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet.

Vi jobber for at ansatte og permitterte skal få muligheten til å heve sin kompetanse, både for å kunne håndtere omstillinger framover og for å få påfyll av kompetanse, mens næringene er satt under press på grunn av koronakrisen. Mange tilbud starter allerede i juni og juli.

Du kan finne nye spennende og relevante kurs, eller endelig starte på opplæring som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Sidene vil bli oppdatert fortløpende. Du finner informasjon og påmeldingsmulighet for hvert av tilbudene nedenfor.

Fagskolen i Troms

Fagskolen i Troms tilbyr en nettbasert modul innen søknadsprosedyrer, anbud og kontrakter, kvalitetsstyring og HMS. Modulen er en del av det ordinære løpet for fagskoleingeniørstudiet innen bygg og anlegg. Modulen er på 10 studiepoeng og har oppstart 1.oktober.

Fagskolen VEA

Fagskolen Oslo Akershus

Tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» tilbys i tilknytning til studiesteder i Stavanger og Trondheim i august og oktober:

  • Grunnleggende digitale ferdigheter
  • Digital hverdag
  • Digital produksjon.

Mer informasjon om påmelding og gjennomføringsdatoer i august (modul 1) og oktober (modul 2 og 3).

Norsk Fagutdanning

ADK1 kurs for Bygg og Anleggsbransjen 

Kurset er rettet spesielt mot bedrifter med ansatte som er permitterte, ansatte som trenger kompetanseheving og mot personer som er arbeidsledige. Kurset er gratis for deltakere.  Selve kurset utføres av Norsk Fagutdanning som er den største landsdekkende kursleverandør på ADK kurs.

Kursoppstart for kurs med ledige plasser er og lenke til påmelding:

Skogkurs

Skogsbilveibygging for maskin-entreprenører

Nettkurs for entreprenører som bygger, ombygger, ruster opp og vedlikeholder skogsveier. Kurset har som formål å gjøre entreprenør tryggere på hva det innebærer å ta på seg et landbruksvei-oppdrag. 

Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater i Skogfaget:

For deg som ønsker å ta et fagbrev og har fem års erfaring fra skogsbruk. Du kan ta kurset på kveldstid

MEF-Skolen

Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene

Kursene gir opplæring i anleggsmaskinførerfaget, vei- og anleggsfaget og fjell- og bergverksfaget, og legger til rette for at kandidatene skal kunne bestå fagprøven. Kursene har oppstart i august/september og går over 4 samlinger à 2 dager.

Fagskolen Rogaland

  • Modul 1 Digitalisering, 5 studiepoeng
  • Modul 2 Konsekvenser av digitalisering og robotisering, 2 studiepoeng
  • Modul 3 Prosjektledelse, 4 studiepoeng
  • Modul 4 HMS-ledelse , 2 studiepoeng
  • Modul 5 Kvalitetsstyring, 4 studiepoeng