Bransjeprogram med studie- og opplæringstilbud

Regjeringen har etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

Målet med bransjeprogrammene er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillinger og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

For å støtte de næringene som er hardt rammet av det pågående utbruddet av koronavirus har partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. 

Opplæringstilbudene som tilbys gjennom bransjeprogrammene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Det er kurs og videreutdanningsmoduler som kan tas i kombinasjon med jobb, og alt foregår via nett. Hvis du er permittert, kan du delta uten å miste dagpengene dine.

Oversikt over alle utdanningstilbud:

Velg din bransje og se hva som er relevant for deg: 

Reiseliv 

Frisør      

Detalj- og faghandelen

Industri- og byggenæringen

Anleggsbransjen

Mat og drikke 

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen

Kommunal helse og omsorg 

Olje-, gass- og leverandørindustrien

I bransjeprogrammene for kommunal helse- og omsorgssektor og industri- og byggenæringen ble det lyst ut midler til utvikling av nye studietilbud. Du kan finne utlysningene under Søk om tilskudd.