Språkkrav og krav til kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger

Personer som skal søke norsk statsborgerskap må dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk. I tillegg må de ha bestått samfunnskunnskapsprøven på norsk eller tatt statsborgerprøven. Kravene gjelder for søkere mellom 18 og 67 år.

UDI har ansvaret for regelverket om statsborgerskap. Kompetanse Norge lager prøvene som vil kunne oppfylle krav til statsborgerskap, mens UDI behandler søknader om statsborgerskap. Det er UDI som svarer på spørsmål om hva hver enkelt søker må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Endringer i loven

Endringene i statsborgerloven trådte i kraft 1. januar 2017. Se § 8 i statsborgerloven og statsborgerforskriften kapittel 4.

Krav om nivå A2 i norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha oppnådd minimum nivå A2 på prøve i norsk.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver:

  • Norskprøven (Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere)
  • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon
  • Norskprøve 2 eller norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med norskprøven i 2014 og gjennomføres ikke lenger)
  • Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten)
  • Trinn 3-eksamen

Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver:

Krav om gjennomført opplæring i norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha gjennomført opplæring i norsk hos en godkjent tilbyder.

Innvandrere som har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må ta kontakt med kommunen de bor i. Innvandrere som må betale opplæringen selv, må velge blant godkjente tilbydere for å få timene godkjent.

Unntak fra kravene

Enkelte innvandrere kan være unntatt fra kravene:

Innvandrere som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, kan søke kommunen om fritak fra plikt til slik opplæring. Les mer om fritak fra plikt her.