Språkkrav og krav til kunnskaper om samfunnet for å få norsk statsborgerskap

Fra 1. januar 2017 må de som søker norsk statsborgerskap dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk muntlig, bestått prøve i statsborgerprøven eller prøve samfunnskunnskap på norsk og gjennomført opplæring. Kravene gjelder for alle søkere mellom 18 og 67 år.

UDI har ansvaret for regelverket om statsborgerskap. Kompetanse Norge lager prøvene som vil kunne oppfylle krav til statsborgerskap, mens UDI behandler søknader om statsborgerskap. Det er derfor kun UDI som kan svare på spørsmål om hva hver enkelt søker må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap.

Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.

Endringer i loven

Endringene i statsborgerloven trådte i kraft 1. januar 2017. Se § 8 i statsborgerloven
For nærmere bestemmelser om reglene, kan du lese endringene i forskriften.

Kravet om nivå A2 i norsk muntlig

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha oppnådd minimum nivå A2 på prøve i norsk muntlig. For mer informasjon se statsborgerloven § 8.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver muntlig:

  • Norskprøven (Avsluttende prøve i norsk for voksne innvandrere)
  • Prøve i tegnspråklig kommunikasjon
  • Norskprøve 2 eller norskprøve 3 (prøvene ble erstattet med norskprøven i 2014 og gjennomføres ikke lenger)
  • Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten)
  • Trinn 3-eksamen

Kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk. For mer informasjon se statsborgerloven § 8.

Kravet kan oppfylles med blant annet følgende prøver:

Kravet om gjennomført opplæring i norsk eller norsk og i samfunnskunnskap

For søkere mellom 18 og 67 år, er det fra 1.1.2017 krav om å ha gjennomført opplæring i norsk eller norsk og samfunnskunnskap hos en godkjent tilbyder. For mer informasjon se statsborgerloven § 8 eller statsborgerforskriften § 4-1.

Innvandrere som har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må ta kontakt med kommunen de bor i. Innvandrere som må betale opplæringen selv, må velge blant godkjente tilbydere for å få timene godkjente.

Unntak fra kravene

Enkelte innvandrere kan være unntatt fra kravene om gjennomført opplæring, krav om nivå A2 muntlig og/eller krav til kunnskaper om samfunnet. Unntakene kan du lese om i statsborgerforskriften:

Innvandrere som omfattes av rett og/eller plikt til opplæring norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, kan søke kommunen om fritak fra plikt til slik opplæring. Les mer om fritak fra plikt her.