Regelverk

Her finner du aktuelt regelverk innen norskopplæring og integrering.

Informasjon til deg som skal søke/har søkt om permanent opphold eller statsborgerskap og ble berørt av sommerproblemene

Prøvene i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerskap er viktige når du skal søke om permanent opphold og norsk statsborgerskap. Etter de tekniske problemene med prøvene i sommer, er det noen som ikke har fått tatt prøvene de trenger for å søke. De fleste som ikke fikk tatt prøver i sommerens prøveperiode ønsket å ta norskprøven. Nedenfor kan du lese hva du kan gjøre hvis du har søkt eller tenkt å søke om permanent opphold eller statsborgerskap, og ikke fikk tatt prøvene du trenger.

1. Hvis du har søkt om permanent opphold eller statsborgerskap, men oppfyller ikke kravet til prøver

Hvis du allerede har søkt om permanent opphold og ikke fikk tatt prøven(-e) eller ikke oppnådde nivået du trenger, kan du få avslag på søknaden. Får du avslag på søknad om permanent opphold, vil du kunne få fornyet din midlertidige oppholdstillatelse dersom du fremdeles fyller vilkårene for tillatelsen din. Du må vente med å søke om permanent oppholdstillatelse på nytt til du har fått prøveresultatene du trenger.

Har du søkt om norsk statsborgerskap, og ikke fikk tatt prøven(-e) du trenger, kan du få avslag på søknaden. Du kan ta prøven(-e) i neste prøveperiode, og vente med å søke om statsborgerskap på nytt til du har prøveresultatene du trenger.

Husk at du skriver under på en sjekkliste som sier at du har lagt ved dokumentasjon på norskopplæring og prøver når du søker om permanent opphold og norsk statsborgerskap. Derfor bør du ikke søke før du har dokumentert alle kravene. Dersom UDI allikevel venter med å behandle søknaden din til du har tatt prøven, kan du melde deg opp til ny prøve og ettersende prøvebeviset.

2. Hvis du skal søke om permanent opphold eller statsborgerskap, men ikke oppfyller kravet til prøver

Hvis du har tenkt å søke om permanent opphold og statsborgerskap, men ikke fikk gjennomført prøven(-e) du trenger i sommer, er det lurt å vente med å søke. Du kan melde deg på norskprøven i neste prøveperiode i november/desember.

Hvis din midlertidige oppholdstillatelse går ut før du har gjennomført prøvene, har du mulighet til å søke om ny midlertidig oppholdstillatelse. Når du har prøveresultatene du trenger, kan du søke om permanent opphold.

Viktig: Neste prøveperiode for norskprøven er 26. november til 6. desember 2018. Resultatene får du mellom 10. og 17. januar 2019. Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven er det kommunen som bestemmer når du kan ta.

Kompetanse Norge har informert Utlendingsdirektoratet (UDI), Politiet og Samordna opptak om problemene vi hadde med sommerens prøver. Vi kan ikke bestemme hvordan de forholder seg til problemene.

Har du spørsmål om vilkårene for permanent opphold eller norsk statsborgerskap ber vi deg kontakte UDI. Har du spørsmål om de ulike prøvene eller prøvegjennomføring, ber vi deg kontakte Kompetanse Norge eller prøvestedet ditt.

Lover, forskrifter og rundskriv

Se oversikt over lover, forskrifter og rundskriv som regulerer norskopplæring for voksne innvandrere.

Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver

Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen blir avsluttet med prøve i norsk og i samfunnskunnskap.

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik opplæring etter introduksjonsloven.

Introduksjonsprogram for flyktninger

Nye flyktninger og deres familiegjenforente mellom 18 og 55 år har rett til å delta i et heltids introduksjonsprogram.

Norskopplæring for asylsøkere i mottak

Asylsøkere kan få inntil 175 timer opplæring i norsk, men har ingen lovfestet rett og plikt til norskopplæring.