Regelverk

Her finner du lenker til informasjon om regelverk for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, prøver i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Ny lov om integrering

Stortinget har vedtatt ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Den nye loven gjelder fra 1. januar 2021. Les mer om loven på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nettsider.

Hvem er omfattet av den nye loven?
  • Personer som får oppholdstillatelse etter 1. januar 2021
  • Personer som fikk oppholdstillatelse før 1. januar 2021, men som kommer til Norge etter 1. januar 2021

Personer som fikk oppholdstillatelse før 1. januar 2021, er fortsatt omfattet av introduksjonsloven fra 2003.

Les om regelverket på IMDis nettsider.

Opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap

Les om hvem som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, hvem som må ta prøvene og hvem som kan få fritak på IMDis nettsider.

Les om kravene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap og prøver for dem som skal søke permanent opphold og statsborgerskap på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettsider.

Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere

Les om introduksjonsprogrammet, hva det skal inneholde og regler for deltakelse på IMDis nettsider.

Regelverk og lovtolkninger på integreringsområdet

Regjeringens nettsider finner du oversikt over regelverk og lovtolkninger på integreringsområdet, som for eksempel opplæring og prøver i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogrammet.