Korona-pandemien: oppdatert informasjon om prøvegjennomføring – sommer 2020

Norskprøvegjennomføringen 18. mai–5. juni

Det er besluttet at norskprøven skal gjennomføres i perioden 18. mai–5. juni.

Gjennomføring av samfunnskunnskaps- og Statsborgerprøven

Som følge av opphevelsen av den midlertidige forskriftsbestemmelsen § 7 i midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19, åpnes det nå for at samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven kan gjennomføres selv om noen opplæringsinstitusjoner og prøvesteder fortsatt er stengt etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven.

Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern ved eksamensgjennomføring

Som en hjelp til forsvarlig gjennomføring av prøvene, kan prøvestedene se hen til Utdanningsdirektoratets veileder for gjennomføring av privatisteksamen som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Her er informasjonen som ligger ute til kandidatene.

Oppdatert: 08. mai klokka 09:44