Oppdatert informasjon om prøvegjennomføring og korona-pandemien

I samråd med Kunnskapsdepartementet har Kompetanse Norge besluttet at det ikke skal gjennomføres prøver mens det er iverksatt nasjonale tiltak for å hindre smittespredning ved landets skoler og opplæringsinstitusjoner og på reiser til og fra disse.

Helsedirektoratet har som kjent etter smittevernloven vedtatt stenging av alle skoler og opplæringsinstitusjoner fra 13. mars til 13. april. Beslutningen om at det ikke skal gjennomføres prøver vil derfor i første omgang gjelde i dette tidsrommet.

Beslutningen innebærer at prøvestedene ikke skal gjennomføre samfunnskunnskapsprøven og Statsborgerprøven i denne perioden.
Situasjonen vurderes daglig, og vi informerer alle prøvestedene så snart noe endrer seg.
Her er informasjonen som ligger ute til kandidatene.

Resultatslipp for vårgjennomføring av norskprøven

Resultatslipp for vårgjennomføringen av norskprøven vil gå som planlagt, og resultatene vil gjøres tilgjengelig for kandidatene 31. mars.

Planlegging av norskprøven i sommer (18. – 29. mai)

PAD vil være åpen for planlegging av sommergjennomføringen av norskprøven som normalt. Det er for tidlig å si om de nasjonale tiltakene vil påvirke den kommende gjennomføringen av norskprøven. Dette vil Kompetanse Norge komme tilbake til.

Vi vet at situasjonen er svært krevende for dere, og ingen vet hvor lenge dette vil vare. Vi i Kompetanse Norge skal jobbe for å legge til rette, slik at skadevirkningene blir så små som mulig både for prøvestedene og kandidatene.