Bakgrunnsstoff til læreren og ressurser til bruk i opplæringen

Bakgrunnsstoff til læreren

Frivillighetens rolle

Nøkkelfakta om frivillighet fra Frivillighet Norge

Naboskap og lokalmiljø

Artikkelen «Bolig- og boforhold i Norge» av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Kompetanse Norge på samfunnskunnskap.no

Informasjon om hvorfor og hvordan du kildesorterer.

Trafikksikkerhet

Veileder fra Trygg Trafikk til foreldre med barn som skal begynne på skolen: «6-åringer på skolevei»

Ressurser til bruk i opplæringen

Deltakelse i arbeidslivet

Filmen «Skatt og velferdsstaten» fra Norsk Folkehjelp (fra begynnelsen og fram til 02:47) (tekstet til arabisk)

Dugnad

Filmen «Dugnad» fra Norsk Folkehjelp. Filmen er tekstet til arabisk.

Fritidsaktiviteter

Filmen «20 år med TINE fotballskole – 1 million barn, 1 million drømmer» kan brukes som introduksjon til dette temaet.

Frivillighetens rolle

Filmen «Hjelpekorpset er der» om Røde Kors kan brukes som introduksjon til dette temaet.

Natur og friluftsliv

Filmen «Naturen er for alle» fra Norsk Folkehjelp. Filmen er tekstet til arabisk.

Korte filmer om allemannsretten (på norsk)

Bakgrunnsstoff  til læreren

Folkehelseinstituttets informasjonsside om barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttets artikkel «Hvorfor vaksinere?»

Filmen «Happy teeth» fra Norsk tannvern (på arabisk, tigrinja og engelsk)

«Fakta om hiv» fra Aksept

Filmen «Å leve er å elske» fra Aksept i samarbeid med UDI om hvordan det er å leve med hiv som migrant i Norge (oversatt til 19 språk)

Ressurser til bruk i opplæringen

Filmen «Du blir frisk av tuberkulose» fra Tuberkuloseprosjektet i Drammen, (på arabisk, tigrinja og engelsk)

Filmen «Fra positiv til positiv»: Fem korte portrettintervjuer av personer som lever med hiv fra Aksept (særlig film nr. 4)

Bakgrunnsstoff til læreren

Artikkelen «Barnevernet» av Bente Fjell Holen i samarbeid med Kompetanse Norge på samfunnskunnskap.no

Ressurser til bruk i opplæringen

Filmen «Trivsel i barnehagen» fra Utdanningsdirektoratet

Bakgrunnsstoff til læreren

«Å leve med tro og livssyn i Norge – en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere» fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

«Min stemme» (2014) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, under pkt. «Tema»

Informasjon om maktfordeling, Stortingets og Regjeringens oppgaver og valg på stortinget.no

Ressurser til bruk i opplæringen

Kort introduksjonsfilm til emnet «Demokrati og velferdssamfunn» i 50 timer samfunnskunnskap kan fungere som åpner.

Filmen «Norges politiske system» fra Norsk folkehjelp. Filmen er tekstet til arabisk.

Filmen «Kommune» fra Norsk folkehjelp (fra begynnelsen og fram til 1:30) Filmen er tekstet til arabisk.

Filmen «Politi» (om tillit) fra Norsk folkehjelp fra 00.30 og ut. Filmen er tekstet til arabisk.