Kombinasjonsforsøket

Kombinasjonsforsøket skal prøve ut opplæring hvor deltakeren kombinerer Forberedende voksenopplæring (FVO) med Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY). På grunnlag av realkompetansevurdering får deltakere opplæring i de fagene som den voksne trenger på grunnskolenivå samtidig med fagopplæring ute i bedrift.

Målgruppen for kombinasjonsforsøket er voksne over 20 år som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, men som samtidig har behov for opplæring i fag i FVO. 

Deltakerne rekrutteres blant annet fra Forberedende voksenopplæring, introduksjonsprogrammet og NAV.

I kombinasjonsforsøket får deltakeren unntak fra inntaksforskriften til videregående opplæring. 

Fire fylkeskommuner i samarbeid med tolv kommuner deltar i kombinasjons-forsøket. Fylkeskommunene er med i forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, og kommunene deltar i forsøket med Forberedende voksenopplæring.

  • Nordland fylkeskommune i samarbeid med kommunene Vågan, Narvik, Hadsel og Andøy
  • Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med kommunene Trondheim og Verdal
  • Innlandet fylkeskommune i samarbeid med kommunene Søndre Land, Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Gran og Lunner
  • Oslo kommune i samarbeid mellom Oslo Voksenopplæring Sinsen og Oslo Voksenopplæring Helsfyr  

Lærerne i FVO er ansvarlige for opplæringen og vurderingen etter læreplanene for forberedende voksenopplæring (FVO). Se informasjon vurdering og eksamen for FVO.  
 
Lærerne i Modulstrukturert fag og yrkesopplæring og opplæringsansvarlig i bedrift er sammen ansvarlig for opplæringen og vurderingen av hver enkelt modul. Se informasjon om vurdering og fag- og svenneprøve for Modulstrukturert fag og yrkesopplæring.  
 
Deltakeren må ha fullført FVO senest semesteret før oppmelding til fag- og svenneprøve.  

Deltakeren har rett til å bli realkompetansevurdert. Fylkeskommunene har ansvar for realkompetansevurdering på videregående nivå, og kommunene på grunnskolenivå, jf forskrift til opplæringsloven § 4-6 og § 4-11.

Kommende arrangementer

Samling for ledere i kombinasjonsforsøket

Tid: 3. mai 2021 kl. 09.00–11.30

Sted: Zoom

Trykk her for program, ressurser og påmelding

Gjennomførte arrangementer

Nasjonal konferanse for MFY 04. og 18. november 2020.
Konferanseside

Ressurser