Høring: Læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1

Kompetanse Norge har invitert relevante aktører til å avgi høringssvar på forslag til læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1. Frist 20. mars 2019

Kompetanse Norge avholder høringen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Forslaget til læreplan bygger på «Det felles europeiske rammeverket for språk» og et nylig publisert tillegg til rammeverket.

Les høringsnotatet (pdf)

Høringsinstanser (pdf)

Vi gjør voksenopplæringssentrene oppmerksom på at høringen er sendt til kommunene. 

Høringssvar sendes Kompetanse Norge på e-post: postmottak@kompetansenorge.no med tittelen «2018/1007 Høring – Læreplan nivå C1» i emnefeltet.

Høringssvarene legges ut fortløpende.

Høringssvar til høringsnotat: Læreplan i norsk for voksne innvandrere på nivå C1

Departement, direktorat, andre statlige virksomheter:

Interesseorganisasjoner/andre virksomheter:

Kommuner:

Universitet og høgskole: