Modulisert fag- og yrkesopplæring

Parallelt med forsøket med modulstrukturerte læreplaner på nivået under videregående opplæring (FVO), er det utviklet modulstrukturerte læreplaner i utvalgte lærefag i fag- og yrkesopplæring for voksne.

Målgruppen for denne delen av forsøket er voksne med fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende.

Målet med forsøket er å prøve ut en fleksibel vei frem til fag-/svennebrev for voksne.

Utvalgte lærefag

I den første fasen av forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring ble følgende læreplaner modulisert:

 • Logistikk
 • Gjenvinning
 • Produksjonsteknikk
 • Renholdsoperatør
 • Salg
 • Fiske og fangst
 • Kokk
 • Institusjonskokk

Følgende fylker deltar i denne delen av forsøket: Nordland, Trøndelag, Oppland, Hedmark og Vest-Agder.

Utvidelse av forsøket

Fra og med høsten 2019 inngår også følgende lærefag i forsøket med modulstrukturert opplæring på videregående nivå:  

 • Maler
 • Betong
 • Rørlegger
 • Trevare- og bygginnredning
 • Helsefagarbeider

Om læreplanene

Alle læreplanene har én variant med kompetansemål fra den ordinære læreplanen i norsk, og én variant med kompetansemål fra læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring.

Læreplanen er yrkesrettede og relevante for voksne. Fagene består av 4 til 7 moduler, og fellesfagene er integrert i modulene.

For mer informasjon om forsøket med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, se Utdanningsdirektoratets nettside.