Kombinasjonsforsøket

Kombinasjonsforsøket er et forsøk der opplæring på to nivåer kombineres i ett felles opplæringsløp.

Kombinasjonsforsøket er en viktig del av forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne, der opplæring i FVO kombineres med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring.

En forutsetning for et kombinert opplæringsløp er at opplæringstilbydere som har fått innvilget forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, samarbeider med skoler som deltar i FVO. Fylkeskommunen og kommunen er ansvarlige for opplæringen på hvert sitt nivå.

Målgruppen i forsøket er voksne som har som mål å ta et fag- eller svennebrev, men som samtidig har behov for opplæring i moduler i FVO.

Målet med kombinasjonsforsøket er å prøve ut helhetlige og tilpassede opplæringsløp gjennom kombinasjon av moduler på ulike nivåer.

De første fylkene starter med opplæring i kombinerte løp i modulforsøkene høsten 2019.