Vurdering

Vurdering er kanskje en av lærerens vanskeligste og viktigste oppgaver. Vi skiller mellom summativ og formativ vurdering.

Hefte om vurdering for læring

Summativ vurdering

Summativ vurdering er vurdering av læring. Dette er den formelle tilbakemeldingen på for eksempel eksamen eller prøver. Denne vurderingen gis etter at et arbeid er avsluttet, og inneholder sjelden noe forbedringspotensial eller kommentarer.

Formativ vurdering

Formativ vurdering er vurdering for læring. Dette er den løpende vurderingen som skjer i undervisningen mellom læreren og den enkelte deltaker. Målet er å støtte læringen og få deltakeren til å se hvor han eller hun står i læringsprosessen. Gjennom arbeidet med egenvurdering får deltakerne innsikt i egne læringsbehov.

I filmen «Vurdering for læring» ser du hvordan lærere ved Johannes Læringssenter i Stavanger jobber aktivt med vurdering for læring i en grunnskoleklasse for voksne. Til filmen er det utviklet et hefte med oppgaver til refleksjon og en artikkel skrevet av Bente Bergesen ved Johannes Læringssenter.

Last ned heftet (pdf)

Filmen varer i 23 minutter og 39 sekunder.