Hvordan bli prøvested?

Kommunale opplæringssteder eller andre som har avtale med kommunen om gjennomføring av norskopplæring, kan bli prøvested for prøver i norsk og samfunnskunnskap.

Det er prøveansvarlig som skal registrere opplæringsstedet. Som regel er øverste leder ved opplæringsstedet også prøveansvarlig.

Forespørsel om å bli prøvested kan sendes til proveadministrasjon@hkdir.no. E-posten må inneholde:

  • navn på opplæringsstedet
  • kommune
  • fylke
  • kontaktperson
  • e-postadresse
  • mobilnummer

Private tilbydere må legge ved bekreftelse på avtalen med kommuneledelsen.

Når opplæringsstedet er registrert som prøvested, vil prøveansvarlig få tilsendt brukernavn og passord på e-post og sms. I e-posten vil det også ligge en lenke til det prøveadministrative systemet (PAD). Vær oppmerksom på at det kan ta en til tre virkedager fra du registrerer prøvestedet til du mottar brukernavn og passord.

Prøvestedet er forpliktet til å sette seg inn i og følge gjeldende regler og retningslinjer for gjennomføring av prøver i norsk og samfunnskunnskap.