Bestilling av dvd om muntlig prøve

Kompetanse Norge har laget dvd-er som skal brukes for å gi lærerne opplæring i vurdering som forberedelse til å gjennomføre norskprøve for voksne innvandrer i muntlig kommunikasjon. Det er også laget dvd-er som lærerne kan vise til deltakerne før prøven gjennomføres. Fyll inn skjemaet for å få dvd-ene gratis tilsendt i posten. Det er kun godkjente tilbydere av norskopplæring som kan bestille dvd-ene. Kandidater kan ikke bestille dvd-er.

Bestilling av dvd om muntlig prøve

Hvilke dvd-er ønsker du tilsendt?