Kurssteder som har nettbasert norskopplæring

Her er en oversikt over kommunale og private kurssteder som tilbyr nettbasert norskopplæring med personlig veiledning for voksne innvandrere.

Kursene kan være rene nettkurs, eller en kombinasjon av opplæring på nett og fysiske samlinger. Rene nettkurs må følges av tett, personlig veiledning fra en lærer.

De fleste kursstedene godskriver inntil 4–6 timer i uka som gjennomført norskundervisning, selv om deltakerne er mer på nett enn det. Det er fordi det er vanskelig for nettlærerne å tilby flere timer enn dette med personlig veiledning til hver deltaker, og fordi deltakerne ofte er i jobb eller har bundet opp mye av uka på annen måte.

Vi oppdaterer listen fortløpende, men det kan finnes flere kurssteder som tilbyr nettbasert opplæring enn de som er listet opp her:

Kommunale kurssteder

Bærum voksenopplæringssenter

Bærum voksenopplæringssenter tilbyr nettbaserte norskkurs på alle nivåer til og med B2. De tilbyr 20 timer i måneden med oppfølging av lærer. Det er samlinger ved oppstart og en gang i måneden.

Breidablik læringssenter

Breidablik læringssenter tilbyr rene nettkurs på kveldstid. Nivå B2 og 50 timer samfunnskunnskap på norsk og engelsk. For alle kurs vil deltakerne få individuell veiledning, skriftlig og muntlig

Enhet for voksenopplæring i Trondheim (EVO)

EVO tilbyr nettbaserte norskkurs fra A1 til B1-nivå til deltakere fra Trondheim og andre kommuner i regionen. Deltakerne benytter Min vei og får personlig oppfølging av lærer.

Gjøvik Læringssenter

Gjøvik Læringssenter tilbyr rene nettkurs på A1, A2, B1 og B2. For A1-B1: Migranorsk – normal progresjon (minimum 5 timer per uke), og Migranorsk – rask progresjon (minimum 12 timer per uke). For B1-B2: Kunnskap – normal progresjon (minimum 5 timer per uke). For alle kurs vil deltakerne få individuell veiledning, skriftlig og muntlig.

Johannes Læringssenter

Johannes Læringssenter i Stavanger har drevet nettbasert norskopplæring i mange år, og har samarbeidet med Kompetanse Norge om å utarbeide gode modeller for nettbasert norskopplæring. De tilbyr kurs med personlig veiledning til deltakere over hele landet.

Kongsgård skolesenter

Kongsgård skolesenter tilbyr nettbaserte norskkurs fra nivå A1 til B2 til deltakere fra Kristiansand og, hvis det er plass, andre kommuner. Deltakerne tar en plasseringstest på nett før start. Deltakerne benytter Min vei og får personlig oppfølging av lærer.

Larvik Læringssenter

Norskskolen ved Larvik Læringssenter tilbyr nettbasert kurs i norsk. Det er mulig for nye deltakere å starte i begynnelsen av hver måned. Kurset er basert på individuelt arbeid med veiledning fra nettlærer.

Læringssenteret Gol

Læringssenteret Gol tilbyr nettbaserte norskkurs på høyere nivå med frivillige samlinger annenhver uke. Kursene er et tilbud til deltakere fra alle kommunene i Hallingdal. Kursene passer best for deltakere som har høy læringshastighet.

Nygård skole

Nygård skole i Bergen har også drevet nettbasert norskopplæring i mange år og samarbeidet med Kompetanse Norge om å utarbeide gode modeller for nettbasert norskopplæring. De tilbyr kurs med personlig veiledning til Bergen kommune og kommunene rundt Bergen.

Oslo VO Helsfyr

Oslo VO Helsfyr tilbyr flere typer nettbaserte kurs. Deltakerne kan velge om de både vil gå på skole og lære på nett, eller om de bare vil lære norsk på internett. Deltakerne får personlig veiledning fra en lærer.

Oslo VO Rosenhof

Oslo VO Rosenhof tilbyr nettbaserte kurs for Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten – nivå B2/C1). Kurset tar sikte på å gi en grundig forberedelse i de fem disiplinene til eksamen: leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk, referatskriving og stilskriving. En personlig veileder følger deltakeren gjennom kurset.

Sandnes Læringssenter

Sandnes læringssenter har rene nettkurs, med en frivillig kveldssamling i måneden, hvor fokus er på det muntlige. Individuell veiledning foregår via Min Vei, hver enkelt deltaker får tildelt en lærer som følger dem opp. Sandnes læringssenter tar inn deltakere fra hele landet.

Tønsberg Voksenopplæringssenter

Voksenopplæring tilbyr nettbaserte norskkurs med personlig veiledning fra lærerpå nivå A1, A2, B1 og B2. Kursene kan tas som rene nettkurs, eller kombinert md en dag samling på skolen.

Private kurssteder

Du finner godkjente, private kurstilbydere på denne siden.

Offentlig kurssted

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo tilbyr et fire ukers kurs i grunnleggende norsk på nettet i form av et «Massive Open Online Course» (MOOC). I tillegg til kursmateriale på nett, tilbys også øving ved hjelp av en «chattemaskin». Det er gratis å gjennomføre kurset, men hvis man ønsker sertifisering medfører det en avgift

Kontakt

Espen Munch

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring