Vurdering av muntlige språkferdigheter

Dette er et teoretisk bakgrunnsforedrag om vurdering av muntlige språkferdigheter ved professor Sari Luoma.

Sari Luoma er forfatter av «Assessing Speaking» fra Cambridge Language Assessment.

Filmopptaket er gjort på en konferanse i regi av Vox. Filmen varer i to timer og består av to foredrag:

  • Defining Speaking for Assessment Purposes
  • Assessing Speaking: Challenges and Sollutions