Metodisk veiledning – basismatematikk og bruk av språkhjelpere

Videoene er en del av metodisk veiledning for voksne innvandrere – basismatematikk og bruk av språkhjelpere.

Her finner du korte filmsnutter som viser hvordan man kan jobbe. I forkant har språkhjelperen jobbet med temaet, og kjenner aktivitetene i opplæringen. Eksemplene gjelder arbeid med tall og telling, tolkning av tilbudsplakater og arbeid med ord i matematikk.

Filmene er tekstet. Hvis du ikke ser tekstingen må du endre innstillingene i nettleseren din – du må tillate Flash.

Tellemåter

Innenfor temaet «Tall og telling» er det naturlig å ha et sammenlignende perspektiv på undervisningen. Klassen kan, med hjelp av språkhjelper, utforske hvilke tellesystemer deltakerne kan, muntlig og skriftlig, og å sammenligne disse med hverandre og med det norske tellesystemet.

Uttale

Innenfor temaet «Tall og telling» er det naturlig å ha et sammenlignende perspektiv på undervisningen. Klassen kan, med hjelp av språkhjelper, utforske hvilke tellesystemer deltakerne kan, muntlig og skriftlig, og å sammenligne disse med hverandre og med det norske tellesystemet.

Ord i matematikk

Mange ord og begreper i språket er relatert til matematisk kunnskap. Foruten alle tallordene, har vi ord som kan knyttes til tid, vekt og mengde, til retning, størrelse og form.

Hverdagseksempel – tilbud

Det viser seg at det kan være mange misforståelser knyttet til oppslag om tilbud. Hva betyr for eksempel «Halv pris av halv pris» eller «3 for 2»?

Intervju med en språkhjelper

Videoen gir et lite innblikk i hvorfor det kan være krevende for en fra Somalia å lære klokka på norsk.