Språkpermer

Språkpermer kan være et pedagogisk hjelpemiddel og et verktøy i vurderingsarbeidet i norskopplæringen.

Veiledning i språkpermmetodikk

Kompetanse Norge har laget en veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere. Veiledningen gir en teoretisk innføring i pedagogikken knyttet til bruk av språkperm og mapper, og en praktisk innføring i bruken av permene.

Språkperm for spor 1 og 2 (2008) er fjernet fordi dette bare var en pilotutgave. Det vil være behov for en omfattende revisjon for å få pilotversjonen i samsvar med den reviderte læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012), der det ble lagt særlig vekt på alfabetiseringsmodulen. Det er ikke fastsatt når revisjonen vil skje.

Filmen «Vurdering for læring» er en selvstendig del av veiledningen. Den viser eksempel på formativ praksis i en grunnskoleklasse for voksne. Dvd-en inneholder også et teksthefte med oppgaver til refleksjon og en artikkel.

Les mer om filmen Vurdering for læring

Kontakt

Tove Dina Røynestad

seniorrådgiver
seksjon for læreplan