Metodisk veiledning

Veiledning til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Veiledningen gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norskopplæringen. Den består av artikler, metodiske beskrivelser, eksempler og teori.

Metoder for alfabetisering og spor 1

Metodisk veiledning – basismatematikk og bruk av språkhjelpere
Veiledningen om basismatte og språkhjelpere (pdf)videoer om basismatte og språkhjelpere (video)

Veiledning om basismatte og språkhjelpere, english (pdf)

Opplæring av språkhjelpere (pdf)
Artikkel av Ingrid Alnes Buanes og Kathrine Lehne, 2014

Materiell på morsmål i lese- og skriveopplæringen (pdf)
Artikkel av Ingrid Alnes Buanes og Kathrine Lehne, 2014 

Lese- og skriveopplæring (pdf)
Artikler av Vigdis Alver, 2013

Morsmålsstøttet leseopplæring (pdf)
Artikler av lærere ved Nygård skole i Bergen, 2013

Skrive seg til lesing, STL+
Tekst og film om metoden

Metoder for alle spor

Arbeid og språk – et samspill
Artikkel av Michael Svendsen Pedersen, 2018

Hvordan arbeide med digitale mål i læreplanen (pdf) 
Artikkel av Kristin Melbye Treekrem, Daina Jakobsons og Nancy Austberg Salvesen, 2014

Lese for å forstå – lese for å bestå? (pdf)
Pedagogiske tips til leseopplæringen

Munnleg opplæring (pdf) og videoar om munnleg opplæring
Av Toril Kristin Sjo

Morsmål som støtte i opplæringen (pdf)
Artikkel av lærere ved Nygård skole i Bergen, 2013

Arbeidsrettet opplæring
Samling av ressurser og eksempler

Språkperm
Introduksjonstekst og verktøy

Metodiske smakebiter
Dvd, 2005 – utsolgt

Familielæring
Introduksjonstekst og eksempler

Med en skreddersydd lommeparlør i beltet
Enkelt grep for språkstøtte på jobben

Bakgrunnsstoff

Traumatiserte deltakere: Hva bør lærerne vite? (pdf)
Artikkel med råd fra psykologspesialist Didrik Hægeland

Vurdering

Vurdering av muntlige språkferdigheter (video)
Foredrag av professor Sari Luoma, 2014

Vurdering for læring (video og hefte)
Råd om formativ vurdering fra Kompetanse Norge, 2009

Om læreplan og rammeverk

Andrespråksanalyse – teoretisk grunnlag for metodisk tilnærming (pdf)
Artikkel av Kari Tenfjord, 2013

Grammatikkens plass i norskopplæringen (pdf)
Artikkel av Else Ryen, 2013

Sammenhengen mellom læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap og læreplanen i norsk (pdf)
Artikkel av Lars Tveiten, 2013

Om Det felles europeiske rammeverket for språk (pdf)
Artikkel av Reidun Oanæs Andersen, 2013

Norsk profil
Bok om rammeverkets nivåbeskrivelser spesifisert for norsk, redigert av Cecilie Carlsen, 2012