Mastergradsstipend

Vi tar ikke imot henvendelser om mastergradsstipend for 2018. Følg med på nettsiden (meld deg på vårt nyhetsbrev) hvor ny utlysning vil bli kunngjort når det er satt av midler til dette.

Ung mann sitter i et klasserom og leser i ei bok

Før sommeren 2017 lyste Kompetanse Norge ut stipend til studenter som skriver masteroppgaver om norskopplæring, grunnleggende ferdigheter og karriereveiledning.

Dette er utlysningen knyttet til fjorårets mastergradsstipend:

Formål

Stipendene skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om metode, innhold og organisering av opplæring for voksne i alle livsfaser, samt karriereveiledning for unge og voksne.

Emne

For å søke stipend fra Kompetanse Norge, må du skrive om et emne som er direkte relevant for ett av de tre fagområdene norskopplæring, grunnleggende ferdigheter eller karriereveiledning.

Dette er de temaene vi ønsker mer kunnskaper om

 • Undervisning i muntlig norsk for voksne uten at skrift er et sentralt redskap
 • Digitale medier og verktøy i voksenopplæringen
 • Tilpasset opplæring for voksne med særskilte behov
 • Opplæring på arbeidsplassen
 • Arbeidsretting av opplæringen
 • Opplæring i 50 timers samfunnskunnskap
 • Karriereveiledning for integrering
 • Karriereveiledning og etikk
 • Karrierelæring

Vi prioriterer i første rekke søknader som faller inn under punktene ovenfor. Men vi kan også åpne for å vurdere andre temaer dersom de kan knyttes til fagene norskopplæring, grunnleggende ferdigheter og karriereveiledning.

Kriterier

Emneområdet må tilføre ny kunnskap i feltet. Den som søker må ha veileder. Karakterer fra relevant utdanning og metodeforståelse slik det fremgår av prosjektbeskrivelsen blir vektlagt.

Dette må legges ved søknaden

 • Anbefaling fra veileder
 • Kort om metode og teori på maks to sider
 • En prosjektbeskrivelse på maks fire sider
 • Kopi av karakterutskrifter
 • Søknadsskjemaet som er korrekt utfylt og signert av søker

Praktisk informasjon

Søknadsfrist

Vi må ta forbehold om at endringer i statsbudsjettet vil føre til endringer i mastergradsordningen. Det er ikke bestemt om vi skal ha en ny runde med utlysning, og vi tar derfor ikke i mot flere henvendelser om mastergradstipender. Meld deg på vårt nyhetsbrev om du vil følge med på hva som skjer på vårt felt.

Utbetaling

Stipendet er på 30 000 kroner per student. Halvparten blir utbetalt ved start og resten blir utbetalt når oppgaven er bestått.

Annen informasjon

Kompetanse Norge kan ikke hjelpe med utforming av problemstilling eller gi faglig veiledning underveis.

Kompetanse Norge vil vurdere å lenke fra nettsidene våre til din masteroppgave. Stipendmottakerne kan bli bedt om å presentere oppgavene sine for Kompetanse Norge, og eventuelt i andre sammenhenger i regi av Kompetanse Norge.

Du kan ikke få masterstipend fra Kompetanse Norge (og tidligere Vox) mer enn en gang, selv om du søker på et nytt emne. Mastergrader som er ferdige før søknadsfristen har gått ut, kan ikke få stipend.

Send søknad

Søknadsfristen er ute (det ikke satt opp en ny runde for 2018).