Godkjente tilbydere av norskopplæring

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap må innvandrere oppfylle bestemte språkkrav. Norskopplæring hos en godkjent tilbyder kan brukes som dokumentasjon på språkkravet.

Språkkrav for å få permanent oppholdstillatelse

Språkkrav for bli norsk statsborger

Kommunale tilbydere

Kommunale voksenopplæringssentre er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det samme gjelder andre aktører som kommunen har inngått avtale med, for eksempel et studieforbund eller en privat tilbyder.

Godkjente tilbydere

Virksomheter kan søke om godkjenning fra Kompetanse Norge for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Språklærere kan også søke hvis de danner et enkeltpersonsforetak.

Søk godkjenning
Denne godkjenningen er kun for tilbydere som er basert i Norge.

Oversikt over godkjente tilbydere som har fått godkjenning fra Kompetanse Norge:

Aftenskolen Rogaland

Postboks 641 sentrum
Stavanger
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Aftenskolen Agder

Kongensgt 29
4610 Kristiansand
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk 

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 18.01.2011 til og med 15.09.2016 og fra 15.11.2016 til og med 31.12.2022
50 timer samfunnskunnskap: engelsk og fransk

Folkeuniversitetet Nord

Sjøgata 2
9253 Tromsø
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Folkeuniversitet Nordland

Postboks 444
8001 Bodø
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Folkeuniversitet Asker

Lensmannslia 30
1381 Asker
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Folkeuniversitet Vestlandet

Postboks 33, sentrum
5838 Bergen
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Ikt – huset AS

Jerikoveien 26
1067 Oslo
Godkjent fra 01.06.2017 – 01.06.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Kari Hennum

Folke Bernadottesv 32
0862 OSLO
Godkjent fra 21.05.2014 til 15.05.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Kurskollektivet

Storgata 32
8006 Bodø
Godkjent fra 06.01.2016 til 01.02.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk

Nordic House

Omveien 4
6510 Kristiansund
Godkjent fra 01.02.2016 til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk, spansk

NoTe Norwegian Teaching AS

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 23.11.2015 til 31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Podium AS

Sandakerveien 114
0484 Oslo
Godkjent til 01.02.2021
Språk 50 timer samfunnskunnskap: spansk og portugisisk

Stavanger Relocation

Trine Støle
Sleireveien 25
4317 SANDNES
Godkjent fra 06.05.2011 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Adoracion AS

Hovinveien 19
0576 OSLO
Godkjent fra 28.02.2015 til og med 15.11.2020

As3 Employment Norge AS

Storgata 32
0184 Oslo
Godkjent fra 15.09.2016 – 01.09.2019

Berlitz Languages Services

Akersgata 16
0158 Oslo
Godkjent fra 07.06.2010 til og med 01.09.2019

BS KUTO

Putten 2
1727 Sarpsborg
Godkjent fra 22.02.2016 til 31.12.2019

Folkeuniversitet Midt-Norge

Postboks 2116
7411 Trondheim
Godkjent til 31.12.2019

Folkeuniversitetet Øst

Rolf Wickstrømsvei 15
0402 Oslo
Godkjent til 31.12.2019

INTERA AS

Chr. Kroghsgate 2
0186 OSLO
Godkjent fra 12.06.2013 til 10.06.2019

Iskola

Karolinerveien 2A
7021 Trondheim
Godkjent til 01.02.2022

Jurate Lemante

Kalksteinveien 9 a
4027 Stavanger
Godkjent fra 01.09.2017 til 01.09.2020

Language Power International AS

Dronningensgt 23
0154 Oslo
Godkjent fra 20.06.2013 til 19.06.2016 og fra 01.02.2017 til 01.02.2020

Netped AS

Nye Teglverksvei 9
4632 Kristiansand
Godkjent fra 11.10 2016 til 15.05.2019

Nomi kurs og kompetanse Temre

Lunde Terrasse 24
3941 PORSGRUNN
Godkjent fra 01.09.2018 til og med 01.09.2021

Norwegian Development Institute

Storgaten 8
3611 KONGSBERG
Godkjent fra 04.02.2014 til 03.02.2017 og fra 01.06.2017 – 01.09.2021

Språk og diverse Kristine Kvisli

Gladengveien 6 B
0661 OSLO
Godkjent fra 01.05.18 til og med 01.05.2021

Suzanne Marti Suzalingua Språktjenester

Stensgata 36a
0358 Oslo
Godkjent fra 01.06.2017 – 01.06.2020

 

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 01.09.2018 til og med 01.09.2021
50 timer samfunnskunnskap: engelsk og fransk

Lingu Norge AS

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

NKI Kompetanse

Postboks 6674 St. Olavsplass
0129 Oslo
Språk: Engelsk og russisk
Godkjent til 31.12.2019

NoTe Norwegian Teaching As

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 01.02.2017 til  31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Universitetet i Oslo

Postboks 1082
0317 Oslo
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Folkeuniversitet Midt-Norge

Postboks 2116
7411 Trondheim
Godkjent til 31.12.2019

Folkeuniversitetet Øst

Rolf Wickstrømsvei 15
0402 Oslo
Godkjent til 31.12.2019

Logoped Kari Hennum

Folke Bernadottesv 32 0862 OSLO 
Godkjent fra 24.06.2018 til 15.05.2020

Lær norsk online

Nedre Varåsen 47B
5210 Os
Godkjent til 01.02.2022

Språk og diverse Kristine Kvisli

Gladengveien 6 B
0661 OSLO
Godkjent fra 01.05.18 til og med 01.05.2021

Providers of Norwegian language tuition