Godkjente tilbydere av norskopplæring

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap må innvandrere oppfylle bestemte språkkrav. Norskopplæring hos en godkjent tilbyder kan brukes som dokumentasjon på språkkravet.

Språkkrav for å få permanent oppholdstillatelse

Språkkrav for bli norsk statsborger

Kommunale tilbydere

Kommunale voksenopplæringssentre er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det samme gjelder andre aktører som kommunen har inngått avtale med, for eksempel et studieforbund eller en privat tilbyder.

Godkjente tilbydere

Virksomheter kan søke om godkjenning fra Kompetanse Norge for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Språklærere kan også søke hvis de danner et enkeltpersonsforetak.

Søk godkjenning
Denne godkjenningen er kun for tilbydere som er basert i Norge.

Oversikt over godkjente tilbydere som har fått godkjenning fra Kompetanse Norge:

Aftenskolen Agder

Kongensgt 29
4610 Kristiansand
Godkjent til 31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Aftenskolen Rogaland

Postboks 641 sentrum
Stavanger
Godkjent til 31.12.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 18.01.2011 til og med 15.09.2016 og fra 15.11.2016 til og med 31.12.2022
50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk, polsk og russisk

Folkeuniversitetet Nord

Sjøgata 2
9253 Tromsø
Godkjent til 31.10.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Folkeuniversitet Nordland

Postboks 444
8001 Bodø
Godkjent til 31.10.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Folkeuniversitet Asker

Lensmannslia 30
1381 Asker
Godkjent til 31.10.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Folkeuniversitet Vestlandet

Postboks 33, sentrum
5838 Bergen
Godkjent til 31.10.2020
50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk og spansk

Ikt – huset AS

Jerikoveien 26
1067 Oslo
Godkjent fra 01.06.2017 – 01.06.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

NoTe Norwegian Teaching AS

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 23.11.2015 til 31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Nordic House

Omveien 4,
6510 Kristiansund
Godkjent  til 30.06.2023
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk, tysk

Podium AS

Sandakerveien 114
0484 Oslo
Godkjent fra 19.12 2014 til 01.02.2021
Språk 50 timer samfunnskunnskap: spansk og portugisisk

Adoracion AS

Hovinveien 19
0576 OSLO
Godkjent fra 28.02.2015 til og med 15.11.2020

BS KUTO

Putten 2
1727 Sarpsborg
Godkjent fra 22.02.2016 til 30.06.2023

Folkeuniversitet Midt-Norge

Postboks 2116
7411 Trondheim
Godkjent til 31.10.2020

Folkeuniversitetet Sørlandet

Myreneveien 30
4847 Arendal
Godkjent fra 19.12.19 til 31.12.2022

Folkeuniversitetet Øst

Rolf Wickstrømsvei 15
0402 Oslo
Godkjent til 31.12.2022

Iskola

Karolinerveien 2A
7021 Trondheim
Godkjent til 01.02.2022

Jurate Lemante

Kalksteinveien 9 a
4027 Stavanger
Godkjent fra 01.09.2017 til 01.09.2020

Kurskollektivet

Storgata 32
8006 Bodø
Godkjent fra 06.01.2016 til 24.05.2023

Language Power International AS

Dronningensgt 23
0154 Oslo
Godkjent fra 20.06.2013 til 19.06.2016 og fra 01.02.2017 til 30.05.2023

Lingu Norge AS

Madleveien 10
4010 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 31.12.2022 

Nomi kurs og kompetanse Temre

Lunde Terrasse 24
3941 PORSGRUNN
Godkjent fra 01.09.2018 til og med 01.09.2021

Norwegian Development Institute

Storgaten 8
3611 KONGSBERG
Godkjent fra 04.02.2014 til 03.02.2017 og fra 01.06.2017 – 01.09.2021

Språk og diverse Kristine Kvisli

Gladengveien 6 B
0661 OSLO
Godkjent fra 01.05.18 til og med 01.05.2021

Suzanne Marti Suzalingua Språktjenester

Stensgata 36a
0358 Oslo
Godkjent fra 01.06.2017 – 30.06.2023

Universitetet i Stavanger

Postboks 8600
4036 Stavanger
Godkjent til 01.06.2023

Sølve - læring, Pluss AS

Industrivegen 1,
2860 Hov
Godkjent fra 11.05.2020 til 30.05.2023
50 timer samfunnskunnskap: engelsk, russisk og ukrainsk

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 01.09.2018 til og med 01.09.2021
50 timer samfunnskunnskap: engelsk, polsk og spansk

Lingu Norge AS

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Nordic House

Omveien 4,
6510 Kristiansund
Godkjent  til 30.06.2023
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk, tysk

NoTe Norwegian Teaching As

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 01.02.2017 til  31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Folkeuniversitet Midt-Norge

Postboks 2116
7411 Trondheim
Godkjent til 31.10.2020

Folkeuniversitetet Øst

Rolf Wickstrømsvei 15
0402 Oslo
Godkjent til 31.12.2022

Norsklærer Helene J. Våtvik

Bjørnehiet 11,
8029 Bodø
Godkjent fra 12.06.2020 til 30.06.2023

Lær norsk online

Nedre Varåsen 47B
5210 Os
Godkjent fra 19.12.2019 til 01.02.2022

Punies norskopplæring for voksne innvandrere

Nybakktaje 174,
2870 Dokka
Godkjent fra 13.08.2020 til 23.08.2023

Språk og diverse Kristine Kvisli

Gladengveien 6 B
0661 OSLO
Godkjent fra 01.05.18 til og med 01.05.2021

Providers of Norwegian language tuition