Godkjente tilbydere av norskopplæring

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap må innvandrere oppfylle bestemte språkkrav. Norskopplæring hos en godkjent tilbyder kan brukes som dokumentasjon på språkkravet.

Språkkrav for å få permanent oppholdstillatelse

Språkkrav for bli norsk statsborger 

Kommunale tilbydere

Kommunale voksenopplæringssentre er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det samme gjelder andre aktører som kommunen har inngått avtale med, for eksempel et studieforbund eller en privat tilbyder.

Forhåndsgodkjente tilbydere

Universiteter, høgskoler, studieforbund, nettskoler og folkehøgskoler er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere  forutsatt at de tilbyr opplæring i tråd med læreplanen.

Kategorien forhåndsgodkjente tilbydere opphører 1. juli 2017. Endringen innebærer at de tilbydere som hittil har tilhørt denne kategorien, nå må søke Kompetanse Norge om godkjenning på linje med andre private tilbydere. Dette vil være et vilkår for å kunne opprettholde godkjenningen som tilbyder av norsk og samfunnskunnskap.

Private tilbydere

Private virksomheter kan søke om godkjenning fra Kompetanse Norge for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Språklærere kan også søke hvis de danner et enkeltpersonsforetak.

Søk godkjenning 
Denne godkjenningen er kun for private tilbydere som er basert i Norge.

Oversikt over private tilbydere som har fått godkjenning fra Kompetanse Norge:

Godkjente private tilbydere norsk og samfunnskunnskap

Adoracion AS

Hovinveien 19
0576 OSLO
Godkjent fra 28.02.2015 til og med 28.02.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: tagalog, engelsk

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 18.01.2011 til og med 15.09.2016 og fra 15.11.2016 til og med 10.08.2017
50 timer samfunnskunnskap: engelsk og fransk

Allservice AS

Auglendsdalen 77
4017 Stavanger
Godkjent fra 20.05.2015 til og med 19.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk

International Language School AS

Rådhusgata 23
0158 OSLO
Godkjent fra 21.05.2015 til 20.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: tysk, engelsk, spansk, portugisisk, polsk

Jocher Invest AS

Hegreveien 8
6514 Kristiansund S
Godkjent fra 26.05.2015 til 25.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: svensk, dansk, engelsk

Kari Hennum

Folke Bernadottesv 32
0862 OSLO
Godkjent fra 21.05.2014 til 20.05.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Kurskollektivet

Storgata 32
8006 Bodø
Godkjent fra 06.01.2016 til 06.01.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk

Nordic House

Omveien 4
6510 Kristiansund
Godkjent fra 01.02.2016 til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk, spansk

NoTe Norwegian Teaching AS

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 23.11.2015 til 22.11.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Podium AS

Postboks 4552 Nydalen
0404 OSLO
Godkjent fra 19.12.2014 til 18.12.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: polsk, engelsk, tysk, russisk, italiensk, urdu

Smi Human as

Postboks 8034 Postterminalen
4068 STAVANGER
Godkjent fra 19.12.2014 til 18.12.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: farsi, sorani, arabisk, russisk, polsk, litauisk, engelsk, fransk, spansk, tigrinja, amarisk, tetsjensk, somali

Stavanger Relocation

Trine Støle
Sleireveien 25
4317 SANDNES
Godkjent fra 06.05.2011 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Godkjente tilbydere i norsk

Agnes Wigestrand Hoftun

Austtunsletta 21
4020 STAVANGER
Godkjent fra 19.12.2014 til og med 18.12.2017

As3 Employment Norge AS

Storgata 32
0184 Oslo
Godkjent fra 15.09.2016 – 01.09.2019

Berlitz Languages Services

Akersgata 16
0158 Oslo
Godkjent fra 07.06.2010 til og med 01.09.2019

BS KUTO

Putten 2
1727 Sarpsborg
Godkjent fra 22.02.2016 til 31.12.2019

INTERA AS

Chr. Kroghsgate 2
0186 OSLO
Godkjent fra 12.06.2013 til 10.06.2019

Language Power International AS

Dronningensgt 23
0154 Oslo
Godkjent fra 20.06.2013 til 19.06.2016 og fra 01.02.2017 til 01.02.2020

Lingu Stavanger As

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 01.02.2020

Godkjente tilbydere av nettbasert opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Lingu Norge AS

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

NoTe Norwegian Teaching As

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 01.02.2017 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk