Godkjente tilbydere av norskopplæring

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap må innvandrere oppfylle bestemte språkkrav. Norskopplæring hos en godkjent tilbyder kan brukes som dokumentasjon på språkkravet.

Språkkrav for å få permanent oppholdstillatelse

Språkkrav for bli norsk statsborger

Kommunale tilbydere

Kommunale voksenopplæringssentre er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det samme gjelder andre aktører som kommunen har inngått avtale med, for eksempel et studieforbund eller en privat tilbyder.

Godkjente tilbydere

Virksomheter kan søke om godkjenning fra Kompetanse Norge for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Språklærere kan også søke hvis de danner et enkeltpersonsforetak.

Søk godkjenning
Denne godkjenningen er kun for tilbydere som er basert i Norge.

Oversikt over godkjente tilbydere som har fått godkjenning fra Kompetanse Norge:

Adoracion AS

Hovinveien 19
0576 OSLO
Godkjent fra 28.02.2015 til og med 01.12.2023

AOF Vestlandet, avd Bergen

Postboks 24,
5501 Haugesund
Godkjent fra 02.12.2020 til 01.01.2024

AOF Vestlandet, avd Haugesund

Postboks 24,
5501 Haugesund
Godkjent fra 08.12.2020 til 01.01.2024

BS KUTO

Putten 2
1727 Sarpsborg
Godkjent fra 22.02.2016 til 30.06.2023

Folkeuniversitet

Alle avdelinger er godkjente tilbydere gjennom Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet.

Hero Kompetanse AS

Klubbgata 1
4013 Stavanger
Godkjent fra 30.08.2021 til 31.08.2024

Iskola

Karolinerveien 2A
7021 Trondheim
Godkjent til 01.02.2022

KIA Norge, avd. KIA velferd

Ebbelsgate 1
0183 Oslo
Godkjent fra 12.08.2021 - 31.08.2024

Kurskollektivet

Storgata 32
8006 Bodø
Godkjent fra 06.01.2016 til 24.05.2023

Language Power International AS

Dronningensgt 23
0154 Oslo
Godkjent fra 20.06.2013 til 19.06.2016 og fra 01.02.2017 til 30.05.2023

Lingu Norge AS

Madleveien 10
4010 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 31.12.2022 

Nomi kurs og kompetanse Temre

Lunde Terrasse 24
3941 Porsgrunn
Godkjent fra 01.09.2018 til og med 01.09.2021

Norsklærer Helene J. Våtvik

Bjørnheit 11,
8029 Bodø
Godkjent fra 09.11.20 til og med 01.12.23

Norwegian Development Institute

Storgaten 8
3611 KONGSBERG
Godkjent fra 04.02.2014 til 03.02.2017 og fra 01.06.2017 – 01.09.2021

Språk og diverse Kristine Kvisli

Gladengveien 6 B
0661 OSLO
Godkjent fra 01.05.18 til og med 01.05.2021

Universitetet i Stavanger

Postboks 8600
4036 Stavanger
Godkjent til 01.06.2023

Aftenskolen Agder

Kongensgt 29
4610 Kristiansand
Godkjent til 31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Aftenskolen Rogaland

Postboks 641 sentrum
Stavanger
Godkjent til 01.01.2024
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 18.01.2011 til og med 15.09.2016 og fra 15.11.2016 til og med 31.12.2022
50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk, polsk og russisk

Folkeuniversitetet

Alle avdelinger er godkjente tilbydere gjennom Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet.

Ikt – huset AS

Jerikoveien 26
1067 Oslo
Godkjent fra 01.06.2017 – 01.06.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

NoTe Norwegian Teaching AS

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 23.11.2015 til 31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Nordic House

Omveien 4,
6510 Kristiansund
Godkjent  til 30.06.2023
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk, tysk

Studieforbundet AOF Norge

Torggata 12,
0181 Oslo
Godkjent fra 01.02.2021 til 01.03.2024
Språk 50 timer samfunnskunnskap: fransk, russisk og bangla

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet

Chr. Krohgs gate 34,
0186 Oslo
Godkjent fra 11.03.2021 til 01.04.2024
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, russisk og spansk

Godkjenningen gjelder for regionene/avdelingene; Øst, Sør-Øst, Innlandet, Midt-Norge, Vestland, Sørlandet, Nord og Nordland.

Suzalingua (Suzanne Marti Suzalingua Språktjenester)

Hegdehaugsveien 5B
0352 Oslo
Godkjent i norsk til 30.06.2023, i samfunnskunnskap til 31.12.2023
Språk 50 timer samfunnskunnskap: fransk, tysk, engelsk

Sølve - læring, Pluss AS

Industrivegen 1,
2860 Hov
Godkjent fra 11.05.2020 til 30.05.2023
50 timer samfunnskunnskap: engelsk, russisk og ukrainsk

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 01.09.2018 til og med 01.09.2021
50 timer samfunnskunnskap: engelsk, polsk og spansk

Aftenskolen Rogaland

Postboks 641 sentrum
Stavanger
Godkjent fra 02.12.2020 til 01.01.2024
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Lingu Norge AS

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Nordic House

Omveien 4,
6510 Kristiansund
Godkjent  til 30.06.2023
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk, tysk

NoTe Norwegian Teaching As

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 01.02.2017 til  31.12.2022
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Studieforbundet AOF Norge

Torggata 12,
0181 Oslo
Godkjent fra 01.02.2021 til 01.03.2024
Språk 50 timer samfunnskunnskap: fransk, russisk og bangla

Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet

Chr. Krohgs gate 34,
0186 Oslo
Godkjent fra 11.03.2021 til 01.04.2024
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, russisk og spansk

Godkjenningen gjelder for regionene/avdelingene: Øst, Sør-Øst, Innlandet, Midt-Norge, Vestland, Sørlandet, Nord og Nordland.

Aune norskkurs AS

Nardovegen 4b
7032 Trondheim
Godkjent fra 15.05.2021 – 15.05.2024

Folkeuniversitet

Alle avdelinger er godkjente tilbydere gjennom Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet.

Hero Kompetanse AS

Klubbgata 1
4013 Stavanger
Godkjent fra 30.08.2021 til 31.08.2024

Norsklærer Helene J. Våtvik

Bjørnehiet 11,
8029 Bodø
Godkjent fra 12.06.2020 til 30.06.2023

Lær norsk online

Nedre Varåsen 47B
5210 Os
Godkjent fra 19.12.2019 til 01.02.2022

Punies norskopplæring for voksne innvandrere

Nybakktaje 174,
2870 Dokka
Godkjent fra 13.08.2020 til 23.08.2023

Språk og diverse Kristine Kvisli

Gladengveien 6 B
0661 OSLO
Godkjent fra 01.05.18 til og med 01.05.2021

 

Providers of Norwegian language tuition