Godkjente tilbydere av norskopplæring

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap må innvandrere oppfylle bestemte språkkrav. Norskopplæring hos en godkjent tilbyder kan brukes som dokumentasjon på språkkravet.

Språkkrav for å få permanent oppholdstillatelse

Språkkrav for bli norsk statsborger

Kommunale tilbydere

Kommunale voksenopplæringssentre er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det samme gjelder andre aktører som kommunen har inngått avtale med, for eksempel et studieforbund eller en privat tilbyder.

Godkjente tilbydere

Virksomheter kan søke om godkjenning fra Kompetanse Norge for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Språklærere kan også søke hvis de danner et enkeltpersonsforetak.

Søk godkjenning
Denne godkjenningen er kun for tilbydere som er basert i Norge.

Oversikt over godkjente tilbydere som har fått godkjenning fra Kompetanse Norge:

Godkjente tilbydere norsk og samfunnskunnskap

Aftenskolen Rogaland

Postboks 641 sentrum
Stavanger
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Aftenskolen Agder

Kongensgt 29
4610 Kristiansand
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk 

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 18.01.2011 til og med 15.09.2016 og fra 15.11.2016 til og med 15.11.2019
50 timer samfunnskunnskap: engelsk og fransk

Allservice AS

Auglendsdalen 77
4017 Stavanger
Godkjent fra 20.05.2015 til og med 19.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk

Folkeuniversitetet Tromsø

Sjøgata 2
9253 Tromsø
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Folkeuniversitet Nordland

Postboks 444
8001 Bodø
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Folkeuniversitet Asker

Lensmannslia 30
1381 Asker
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Folkeuniversitet Vestlandet

Postboks 33, sentrum
5838 Bergen
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Ikt – huset AS

Jerikoveien 26
1067 Oslo
Godkjent fra 01.06.2017 – 01.06.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

International Language School AS

Rådhusgata 23
0158 OSLO
Godkjent fra 21.05.2015 til 20.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: tysk, engelsk, spansk, portugisisk, polsk

Jocher Invest AS

Hegreveien 8
6514 Kristiansund S
Godkjent fra 26.05.2015 til 25.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: svensk, dansk, engelsk

Kari Hennum

Folke Bernadottesv 32
0862 OSLO
Godkjent fra 21.05.2014 til 15.05.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Kurskollektivet

Storgata 32
8006 Bodø
Godkjent fra 06.01.2016 til 06.01.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk

Nordic House

Omveien 4
6510 Kristiansund
Godkjent fra 01.02.2016 til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk, spansk

NoTe Norwegian Teaching AS

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 23.11.2015 til 22.11.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Stavanger Relocation

Trine Støle
Sleireveien 25
4317 SANDNES
Godkjent fra 06.05.2011 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Godkjente tilbydere i norsk

Adoracion AS

Hovinveien 19
0576 OSLO
Godkjent fra 28.02.2015 til og med 15.11.2020

As3 Employment Norge AS

Storgata 32
0184 Oslo
Godkjent fra 15.09.2016 – 01.09.2019

Berlitz Languages Services

Akersgata 16
0158 Oslo
Godkjent fra 07.06.2010 til og med 01.09.2019

BS KUTO

Putten 2
1727 Sarpsborg
Godkjent fra 22.02.2016 til 31.12.2019

Folkeuniversitet Midt-Norge

Postboks 2116
7411 Trondheim
Godkjent til 31.12.2019

Folkeuniversitetet Øst

Rolf Wickstrømsvei 15
0402 Oslo
Godkjent til 31.12.2019

INTERA AS

Chr. Kroghsgate 2
0186 OSLO
Godkjent fra 12.06.2013 til 10.06.2019

Jurate Lemante

Kalksteinveien 9 a
4027 Stavanger
Godkjent fra 01.09.2017 – 01.09.2020

Language Power International AS

Dronningensgt 23
0154 Oslo
Godkjent fra 20.06.2013 til 19.06.2016 og fra 01.02.2017 til 01.02.2020

Lingu Stavanger As

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 01.02.2020

Netped AS

Nye Teglverksvei 9
4632 Kristiansand
Godkjent fra 11.10 2016 til 15.05.2019

Norwegian Development Institute

Storgaten 8
3611 KONGSBERG
Godkjent fra 04.02.2014 til 03.02.2017 og fra 01.06.2017 – 01.09.2018

Suzanne Marti Suzalingua Språktjenester

Stensgata 36a
0358 Oslo
Godkjent fra 01.06.2017 – 01.06.2020

 

Godkjente tilbydere av nettbasert opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Campus Online

Kanalveien 51
5068 Bergen
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk og russisk

Lingu Norge AS

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

NoTe Norwegian Teaching As

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 01.02.2017 til 01.02.2020
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Godkjente tilbydere av nettbasert opplæring i samfunnskunnskap

Universitetet i Oslo

Postboks 1082
0317 Oslo
Godkjent til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Godkjente tilbydere av nettbasert opplæring i norsk

Folkeuniversitet Midt-Norge

Postboks 2116
7411 Trondheim
Godkjent til 31.12.2019

Folkeuniversitetet Øst

Rolf Wickstrømsvei 15
0402 Oslo
Godkjent til 31.12.2019