Læremidler

Læremidler som egner seg for opplæring gjennom tilskuddordningen Kompetansepluss.

Skjermdump av forsiden til kurset.

Les og skriv

Les og skriv er et digitalt læremiddel som gir lese- og skrivetrening for voksne. Det inneholder tekster og språkoppgaver hentet fra voksnes hverdag og arbeidsliv.


Les og skriv har også en modul som heter Les og skriv på jobben. Tekster og oppgaver under denne modulen bygger på Profiler for basisferdigheter på jobben.

All tekst kan leses opp med syntetisk tale. En kan også kopiere tekstene inn i Word og skrive dem ut slik at de kan tilpasses deltakernes behov.

Mange av tekstene har refleksjonsoppgaver som kan være utgangspunkt for muntlige og skriftlige øvelser.

Hva inneholder Les og skriv?

  • Tekster: Tekstene skal gi deg lesetrening og handler om kjente temaer hentet fra arbeidslivet, samfunnslivet, kulturlivet, privatlivet og innenfor opplæring. Lesing på jobben tar for seg det å være arbeidstaker og inneholder blant annet autentiske tekster fra arbeidslivet.
  • Motivasjon: Her kan du jobbe med språket ved hjelp av småtekster, vitser, gåter, ordtak og faste uttrykk. I tillegg finner du språkoppgaver og råd og tips. Det kan være en idé å begynne med enklere tekster som en finner her.
  • Oppgavesamling: Her finner du forskjellige typer oppgaver. Du kan jobbe med tekst, setninger, ord og tall og med skilt. Under les og skriv på jobben kan du trene lesing og skriving i konkrete situasjoner knyttet til ulike yrker.

Skjermbilde av starten på regnehjelpen..

Regnehjelpen

Regnehjelpen er et digitalt læremiddel med regneoppgaver hentet fra voksnes hverdag. Det inneholder også hjelpemidler for å lære grunnregler i matematikk.

Gå til regnehjelpen.no

Hva inneholder Regnehjelpen?

Regnehjelpen har øvingsoppgaver for voksne innen områdene:

  • mat og ernæring
  • personlig økonomi
  • regning på jobben
  • privatliv
  • foreldreregning
  • reising

Regnehjelpen inneholder også animasjoner som viser grunnreglene i regning, prosenthjelp og nyttige lenker. Månedens oppgave inneholder oppgaver der vi ønsker å belyse dagligdagse og gjerne aktuelle problemstillinger som kan være interessante for voksne.

Hvem er Regnehjelpen nyttig for?

Regnehjelpen er et digitalt læremiddel for voksne som ønsker å bli bedre i regning. Regnehjelpen er gratis og enkelt å bruke. Det kan brukes som et supplement i undervisningen. Det kan også brukes til å øve på egenhånd.

Hvordan bruker jeg Regnehjelpen i undervisningen?

Du kan bruke Regnehjelpen i undervisningen ved å vise eksempler eller løse oppgaver i fellesskap. Du kan også motivere dine kursdeltakere til å øve mer på egenhånd.

Bilde av et gammelt herreur oppå en kalender som viser noen av månedene i 2011..

Hverdagsmatte – praktisk regning for voksne

Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå.

Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.

Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Du finner nedlastingene til Migramatte nederst på denne siden.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Informasjon om hvordan du bruker heftet finner du her.

Del 1 Grunnleggende regning. Last ned hele del 1

Del 2 Året og klokka

Del 3 Å reise

Del 4 Kjøp og salg

Del 5 Helse

Del 6 Personlig økonomi

Del 7 Vi regner med ulike mål

Ressurser

Heftet er skrevet i samsvar med krav til lettlestpublikasjoner fra Statens informasjonstjeneste.

Revisjonen er foretatt av Anna Gustavsen og Ingjerd Lorange, mens Migramatte ble utviklet av Anna Gustavsen og Cristina Berg og kom ut i 2005. Anna Gustavsen og Tanja Aas har tilrettelagt heftet for nett.

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Del 2 Året og klokka, M

Del 6 Personlig økonomi, M

Ressurser

© Kompetanse Norge (Vox), 2009

Foto: Kompetanse Norge (Vox) og Scanpix

Illustrasjoner: JND, Svein Myhreng og Tegnestua

Rutetabeller: Ruter AS og Nettbuss Lillestrøm AS