Læremidler

Læremidler som egner seg for opplæring gjennom tilskuddordningen Kompetansepluss.

 
Hva inneholder Bedre på lesing og skriving?

Bedre på lesing og skriving er laget med utgangspunkt i læringsmålene for lesing og skriving, og har tekster og oppgaver på 3 nivåer.

Tekster

Det er lagt vekt på autentiske tekster med temaer fra voksnes hverdag og arbeidsliv. Eksempler på tekster er invitasjon, artikkel, leserinnlegg, referat, klage, oppslag og arbeidsspesifikke tekster som stillingsannonse og jobbsøknad.

Oppgaver

Alle tekster i e-læringa har både lese- og skriveoppgaver. Leseoppgavene er selvrettende oppgaver, som for eksempel flervalg eller velg fra liste. Skriveoppgavene blir ikke rettet i ressursen, men har et løsningsforslag som vises ved klikk på «svar».

Hvem kan bruke Bedre på lesing og skriving?

Ressursen kan brukes av alle voksne som vil bli bedre i lesing og skriving. E-læringen er gratis, enkel å bruke og tilpasset flere nivåer. Den er selvinstruerende og selvrettende, og fungerer like bra på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

Bedre på lesing og skriving kan benyttes av undervisere i grunnleggende ferdigheter, enten som en del av et undervisningsopplegg eller som ressurs deltakere bruker på egenhånd.

Gå til regnehjelpen.no

Hva inneholder Regnehjelpen?

Regnehjelpen har øvingsoppgaver for voksne innen områdene:

  • mat og ernæring
  • personlig økonomi
  • regning på jobben
  • privatliv
  • foreldreregning
  • reising

Regnehjelpen inneholder også animasjoner som viser grunnreglene i regning, prosenthjelp og nyttige lenker. Månedens oppgave inneholder oppgaver der vi ønsker å belyse dagligdagse og gjerne aktuelle problemstillinger som kan være interessante for voksne.

Hvem er Regnehjelpen nyttig for?

Regnehjelpen er et digitalt læremiddel for voksne som ønsker å bli bedre i regning. Regnehjelpen er gratis og enkelt å bruke. Det kan brukes som et supplement i undervisningen. Det kan også brukes til å øve på egenhånd.

Hvordan bruker jeg Regnehjelpen i undervisningen?

Du kan bruke Regnehjelpen i undervisningen ved å vise eksempler eller løse oppgaver i fellesskap. Du kan også motivere dine kursdeltakere til å øve mer på egenhånd.

Kontakt

Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.

Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Du finner nedlastingene til Migramatte nederst på denne siden.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Informasjon om hvordan du bruker heftet finner du her.

Del 1 Grunnleggende regning. Last ned hele del 1

Del 2 Året og klokka

Del 3 Å reise

Del 4 Kjøp og salg

Del 5 Helse

Del 6 Personlig økonomi

Del 7 Vi regner med ulike mål

Ressurser

Heftet er skrevet i samsvar med krav til lettlestpublikasjoner fra Statens informasjonstjeneste.

Revisjonen er foretatt av Anna Gustavsen og Ingjerd Lorange, mens Migramatte ble utviklet av Anna Gustavsen og Cristina Berg og kom ut i 2005. Anna Gustavsen og Tanja Aas har tilrettelagt heftet for nett.

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Del 2 Året og klokka, M

Del 6 Personlig økonomi, M

Ressurser

© Kompetanse Norge (Vox), 2009

Foto: Kompetanse Norge (Vox) og Scanpix

Illustrasjoner: JND, Svein Myhreng og Tegnestua

Rutetabeller: Ruter AS og Nettbuss Lillestrøm AS

Kontakt

Anna Gustavsen

rådgiver
seksjon for fleksibel læring