Læremidler

Læremidler som egner seg for opplæring gjennom tilskuddordningen Kompetansepluss.

Hva inneholder Les og skriv?

Les og skriv er laget med utgangspunkt i læringsmålene for lesing og skriving, og har tekster og oppgaver på 3 nivåer.

Tekster

Det er lagt vekt på autentiske tekster med temaer fra voksnes hverdag og arbeidsliv. Eksempler på tekster er invitasjon, artikkel, leserinnlegg, referat, klage, oppslag og arbeidsspesifikke tekster som stillingsannonse og jobbsøknad.

Oppgaver

Alle tekster i e-læringa har både lese- og skriveoppgaver. Leseoppgavene er selvrettende oppgaver, som for eksempel flervalg eller velg fra liste. Skriveoppgavene blir ikke rettet i ressursen, men har et løsningsforslag som vises ved klikk på «svar».

Hvem kan bruke Les og skriv?

Ressursen kan brukes av alle voksne som vil bli bedre i lesing og skriving. E-læringen er gratis, enkel å bruke og tilpasset flere nivåer. Den er selvinstruerende og selvrettende, og fungerer like bra på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

E-læring i les og skriv kan benyttes av undervisere i grunnleggende ferdigheter, enten som en del av et undervisningsopplegg eller som ressurs deltakere bruker på egenhånd.

(Har dere behov for å sjekke ut den tidligere versjonen av Les og skriv, så er den her: http://www.lesogskriv.no. Den blir ikke lenger vedlikeholdt og blir snart "tatt av lufta". Vi anbefaler at dere går over til den nye e-læringen).

Gå til e-læring i regning

Hva inneholder e-læring i regning?

Ressursen baserer seg på læringsmålene i regning, og har oppgaver på alle tre nivåer. Oppgavene er delt inn i fire temaer:

  • Tall – grunnleggende tallforståelse, regning med de fire regneartene
  • Økonomi – blant annet budsjett, lønn, skatt og lån
  • Måling og geometri – regning med ulike måleenheter i hverdagen
  • Grafer og tabeller

I tillegg er det oppgavebanker for tall, økonomi og geometri, hvor man kan øve intensivt innenfor disse temaene.

Hvem kan bruke e-læring i regning?

Ressursen kan brukes av alle voksne som vil bli bedre i regning. E-læringen er gratis, enkel å bruke og tilpasset flere nivåer. E-læringen er selvinstruerende og selvrettende, og fungerer like bra på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

E-læring i regning kan benyttes av undervisere i grunnleggende ferdigheter, enten som en del av et undervisningsopplegg eller som ressurs deltakere bruker på egenhånd.

(Her finner du den tidligere versjonen av regnehjelpen.no, men den blir ikke lenger vedlikeholdt og blir snart "tatt av lufta").

Kontakt

Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.

Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Du finner nedlastingene til Migramatte nederst på denne siden.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Informasjon om hvordan du bruker heftet finner du her.

Del 1 Grunnleggende regning. Last ned hele del 1

Del 2 Året og klokka

Del 3 Å reise

Del 4 Kjøp og salg

Del 5 Helse

Del 6 Personlig økonomi

Del 7 Vi regner med ulike mål

Ressurser

Heftet er skrevet i samsvar med krav til lettlestpublikasjoner fra Statens informasjonstjeneste.

Revisjonen er foretatt av Anna Gustavsen og Ingjerd Lorange, mens Migramatte ble utviklet av Anna Gustavsen og Cristina Berg og kom ut i 2005. Anna Gustavsen og Tanja Aas har tilrettelagt heftet for nett.

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Del 2 Året og klokka, M

Del 6 Personlig økonomi, M

Ressurser

© Kompetanse Norge (Vox), 2009

Foto: Kompetanse Norge (Vox) og Scanpix

Illustrasjoner: JND, Svein Myhreng og Tegnestua

Rutetabeller: Ruter AS og Nettbuss Lillestrøm AS

Kontakt