Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) har skiftet navn til Kompetansepluss

Tilskuddsordningen BKA skiftet navn til Kompetansepluss 11. mai 2016. Samtidig skiftet også tilskuddsordning Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) navn til Kompetansepluss. Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, ikt og norsk.