Desse får midlar for å ta del i prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid i 2018

Kompetanse Norge deler ut 10,5 millionar kroner til prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. Tildelinga sikrar at vi gjennom prøveordninga kan få erfaringar med opplæring innan forskjellige bransjar og fag og med ulike typer tilbydarar.

Har du spørsmål om tildelinga? Ring 23 38 13 00.

Lista viser innvilga søknadar. Kvar søknad kan omfatte fleire verksemder og fagområde.

 

Mottakarar av tilskotet
 Mottakar Referansenummer

4You As

SSGYSS

Aof Haugaland

YMZMOB

Aof Haugaland

NZUNYV

Briga As

AALUAJ

Dialogic As

UVXZHZ

Folkeuniversitetet   Midt-Norge

TGJJNO

Folkeuniversitetet   Nord

YMDICG

Folkeuniversitetet   Nordland

HAGPWT

Folkeuniversitetet   Nordland

EZLZVI

Folkeuniversitetet   Sørlandet

FQBKZZ

Folkeuniversitetet   Sør-Øst

BTKOEN

Folkeuniversitetet   Vestlandet

YEKKWV

Folkeuniversitetet   Vestlandet

HLZPYY

Folkeuniversitetet   Øst

UVRUEC

Fønix As

CBMLMY

Fønix As

DQJCVO

Hadsel   Videregående Skole

XPJHWR

Havskue   Opplæringssenter As

QXSVWG

Iku Agder As

ABCWJR

K2 Kompetanse As

DBJEVP

Karlsøy Kommune   Voksenopplæringen

NTIPGF

Karriere Oppland   Lillehammer

VJXJXN

Kompetansehuset   Neo As

NLZFTP

Kompetansepartner   Vest Mehl

WWVNRT

Konsulentas As

POZJCN

Lørenskog   Voksenopplæring

XJLUVG

Marint   Kompetansesenter

VXLKPI

Nor Selection As

AWOBKY

Norsk Fagutdanning   As

MACCAV

Opplæringskontoret   Nord-Helgeland

VWPONJ

Opplæringskontoret   Nord-Helgeland

KQQBXH

Pedagogisk   Kompetanse Tone Lerstøl

CAHGDV

Spir Oslo As

STPBSI

Stiftelsen   Mangfold I Arbeidslivet

PKKXCJ