Desse får midlar for å ta del i prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid i 2018

Kompetanse Norge deler ut 10,5 millionar kroner til prøveordninga Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid. Tildelinga sikrar at vi gjennom prøveordninga kan få erfaringar med opplæring innan forskjellige bransjar og fag og med ulike typer tilbydarar.

Har du spørsmål om tildelinga? Ring 23 38 13 00.

Lista viser innvilga søknadar. Kvar søknad kan omfatte fleire verksemder og fagområde.

 

Mottakarar av tilskotet
 Mottakar Referansenummer

4You As

SSGYSS

Aof Haugaland

YMZMOB

Aof Haugaland

NZUNYV

Briga As

AALUAJ

Dialogic As

UVXZHZ

Folkeuniversitetet Midt-Norge

TGJJNO

Folkeuniversitetet Nord

YMDICG

Folkeuniversitetet Nordland

HAGPWT

Folkeuniversitetet Nordland

EZLZVI

Folkeuniversitetet Sørlandet

FQBKZZ

Folkeuniversitetet Sør-Øst

BTKOEN

Folkeuniversitetet Vestlandet

YEKKWV

Folkeuniversitetet Vestlandet

HLZPYY

Folkeuniversitetet Øst

UVRUEC

Fønix As

CBMLMY

Fønix As

DQJCVO

Hadsel Videregående Skole

XPJHWR

Havskue Opplæringssenter As

QXSVWG

Iku Agder As

ABCWJR

K2 Kompetanse As

DBJEVP

Karlsøy Kommune Voksenopplæringen

NTIPGF

Karriere Oppland Lillehammer

VJXJXN

Kompetansehuset Neo As

NLZFTP

Kompetansepartner Vest Mehl

WWVNRT

Konsulentas As

POZJCN

Lørenskog Voksenopplæring

XJLUVG

Marint Kompetansesenter

VXLKPI

Nor Selection As

AWOBKY

Norsk Fagutdanning As

MACCAV

Opplæringskontoret Nord-Helgeland

VWPONJ

Opplæringskontoret Nord-Helgeland

KQQBXH

Pedagogisk Kompetanse Tone Lerstøl

CAHGDV

Spir Oslo As

STPBSI

Stiftelsen Mangfold I Arbeidslivet

PKKXCJ