Tildelinger

Se oversikt over tildelinger av tilskudd til opplæring gjennom Kompetansepluss.

Private og offentlige virksomheter kan søke om støtte til grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk gjennom Kompetansepluss. Kompetanse Norge behandler søknadene, tildeler midler og følger opp prosjektene.

Beløp

Se statistikkbanken for deltaljer om søknadsbeløp og tildelt beløp i ordinære utlysninger og særskilte satsinger:

Mottakere

Her finner du oversikt over hvem som har fått tildelt midler til opplæring:

2019:

2018:

2017:

2016:

Tidligere: