Rapportering

Rapportering for prosjekter som har fått tilskudd gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss. De som skal rapportere for Kompetansepluss frivillighet-prosjekter kan benytte de samme malene som er laget for Kompetansepluss arbeid-prosjektene.

Økonomiske rapporter sendes per e-post og kursdeltakerne skal registreres elektronisk.

Tilskuddene blir utbetalt når rapportene er godkjent. Nedenfor kan du laste ned rapportskjemaene som skal brukes.

TilsagnAnsvarlig

Bekreftelse på at tilskuddet ønskes mottatt

Se vedlegg til tilsagnsbrevet

Tilskuddsmottaker

Eventuelle endringer i prosjektet

Se vedlegg til tilsagnsbrevet

Tilskuddsmottaker

Gjennomføring av kurs

Registrering av deltakere ved oppstart.

Ved kursoppstart skal alle deltakere registreres elektronisk på registreringssiden.

Se informasjon om deltakerregistrering i tilsagnsbrevet.

Tilskuddsmottaker

Utbetaling til opplæring

Inntil 80 prosent av tilskuddet bli utbetalt når vi har mottatt signert bekreftelse og gjennomføringsplan, og deltakerne er registrert.

Dersom tilskuddet er over 1 million kroner, vil inntil 50 prosent bli utbetalt, og ikke 80 prosent.

Se informasjon om utbetalingsrutiner i tilsagnsbrevet.

Kompetanse Norge

For prøveordninga med Fagopplæring i
Kompetansepluss arbeid i 2018

Prosjekter i prøveordningen skal levere en plan for opplæringen (Word).

Opplæringsplanen skal sendes inn så snart som mulig og senest én måned etter kursoppstart.

Tilskuddsmottaker
Avslutning
Registrering av deltakere ved avslutning av kurs

Etter gjennomført kurs skal det krysses av for deltakere som har gjennomført kurs på registreringssiden

Tilskuddsmottaker
Økonomisk rapport

Sendes Kompetanse Norge når opplæringen er avsluttet.

For prosjekter som har fått tildeling i 2019:

Mal for sluttrapport til Kompetansepluss arbeid (Word)

Mal for sluttrapport til Kompetansepluss frivillighet (Word)

For prosjekter som har fått tildeling i 2018:

(Oppdatert 22.05.2019)

Mal for sluttrapport til Kompetansepluss arbeid (Word)

Mal for sluttrapport til Kompetansepluss frivillighet (Word)

For prosjekter som har fått tildeling i 2017:

Økonomisk rapport for tilbyder/etterspørrer 2017 (Word)

For prosjekter som har fått tildeling i 2016:

Økonomisk rapport for etterspørrere 2016 (Word)

Økonomisk rapport for tilbydere 2016 (Word)

Kompetanse Norge