Nettkurs for voksenlærere

Kompetanse Norge har utviklet gratis nettkurs i voksenpedagogikk, læring i arbeidslivet og opplæring i grunnleggende ferdigheter. – Vi oppfordrer skoler og kurstilbydere til å bruke kursene som utgangspunkt for lokalt basert kompetanseutvikling, sier Margrethe Marstrøm Svensrud, avdelingsdirektør i Kompetanse Norge.

To kvinner og to menn som sitter foran en pc og ser inn i kamera.

Kursene kan brukes individuelt eller i gruppe og passer for lærere, veiledere og andre som legger til rette for opplæring av voksne. De består av videopresentasjoner, notatark, forslag til oppgaver og tips til videre lesing.

 • Publiseringsdato:

  Nettkurs om voksenpedagogikk

  Dette nettkurset handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.

 • Publiseringsdato:

  Nettkurs om læring i arbeidslivet

  Dette nettkurset handler om ulike sider ved læring i arbeidslivet, med vekt på læring av grunnleggende ferdigheter. Det egner seg for lærere og veiledere som gir opplæring eller veiledning tilknyttet arbeidsplass, praksisplass, arbeidstrening eller lignende.

 • Publiseringsdato:

  Nettkurs om grunnleggende ferdigheter

  Dette nettkurset gir en kort introduksjon om grunnleggende ferdigheter knyttet til voksnes hverdag, læringsmål for grunnleggende ferdigheter og profiler for basisferdigheter.

 • Publiseringsdato:

  Nettkurs for lærere i Kompetansepluss

  Dette nettkurset handler om opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter gjennom tilskuddsordningen Kompetansepluss (tidligere BKA).