Innsalg av kurs fra Kompetansepluss

Kurstilbydere kan søke om midler fra Kompetansepluss sammen med virksomheter som trenger opplæring. Her får du tips og råd om hvordan du kan få virksomheter til å bli interessert i Kompetansepluss.

Sats på personlig kontakt

 • Finn ut om medarbeiderne i bedriften er i målgruppa for Kompetansepluss.
 • Ta personlig kontakt med bedriftene. Personalavdeling og tillitsvalgte er viktige kontakter. Inviter deg inn til møter: allmøter, ledermøter, klubbmøter.
 • Gi relevant informasjon. Ofte trenger bedriften kunnskap om Kompetansepluss og hva opplæring i grunnleggende ferdigheter innebærer. Materiell kan bestilles her.
 • Samarbeid med tillitsvalgte i rekrutterings- og motivasjonsarbeidet.

Synliggjør nytten av kursene

Virksomhetene er ofte opptatt av nytteverdien hvis de skal prioritere kurs for sine ansatte. Her er noen eksempler på hvilke positive effekter økt basiskompetanse kan ha for virksomheten:

 • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
 • færre feil og mindre svinn
 • bedre rapportering
 • bedre forståelse av instrukser og rutiner
 • mer selvgående og motiverte ansatte
 • smidigere drift og bedre kundeservice

Ønskes det flere eksempler, så kan finnes flere i oppsummeringen av dokumenterte effekter av Kompetansepluss (tidligere BKA).

Skreddersy kursopplegg

 • Bruk tid på å bli kjent med bedriften og medarbeidernes arbeidsoppgaver.
 • Pass på at prosjektet er godt forankret i ledelsen og hos arbeidstakerne. Det er viktig at nærmeste leder støtter den ansatte i å gå på kurs.
 • Hold helst kursene på arbeidsplassen – det er lettere for de ansatte å delta hvis kurstilbyderne kommer til bedriften.
 • Tenk på gruppestørrelsen. Det skal være tid til individuell oppfølging. 

Hjelp bedriften i søknadsprosessen

 • Avklar rollene mellom tilbyderen og bedriften – hvem gjør hva i prosjektet?
 • Hjelp til gjennom hele søknadsprosessen. Det er viktig å ha god tid fra første kontakt med en bedrift til dere skal sende inn søknaden.