Offentlige karrieresentre

Sentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid. 

I tillegg jobber karrieresentrene med kompetanseheving av rådgivere og veiledere i skolesystemet og Nav. Karrieresentrene er et resultat av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning.

Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kan kontakte rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.

Oversikt over offentlige karrieresentre fordelt på fylker:

Akershus: Veiledningssentrene i Akershus

Aust-Agder: Karriere Aust-Agder

Buskerud: Karrieresentrene i Buskerud

Finnmark: Karriere Finnmark

Hordaland: Karriere Hordaland

Møre og Romsdal: Karriere Møre og Romsdal

Nordland: Karrieresentrene i Nordland

Nord-Trøndelag: Karrieresenteret i Nord-Trøndelag

Oppland: Karriere Oppland

Rogaland: Karrieresenteret i Rogaland

Sogn og Fjordane: Karriere Sogn og Fjordane

Sør-Trøndelag: Karriere Sør-Trøndelag

Telemark: Karrieresenteret i Telemark

Troms: Karriere Troms

Vest-Agder: Karriere Vest-Agder

Vestfold: Karrieresenteret i Vestfold

Østfold: Karrieresenter Østfold

Hedmark og Oslo har foreløpig ikke karrieresenter.