Nettsider – veiledning for karrieresentrene

Her finner du råd om hva en nettside for et karrieresenter bør inneholde og noen kvalitetssikrede tekster. Karrieresentrene må tilpasse innholdet til sitt virkeområde og sin drift. Veilederen er utviklet av Kompetanse Norge i samarbeid med enkelte karrieresentre, etter ønske fra karrieresentrene. 

Vi anbefaler at karrieresentrenes nettsted inneholder følgende:

Forside

Karriereveiledning – noe for deg?

 • Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb?
 • Ønsker du å endre din jobbsituasjon?
 • Er du usikker på hvilke muligheter du har?
 • Lurer du på hva du passer til?

Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. Alle over 19 år i (ditt fylke) kan benytte våre tilbud.

Tydelig lenke/knapp til timebestilling: Bestill time

Nyttige lenker

Hva er karriereveiledning?
Forberedelser til time
Timebestilling
Om oss
For veiledere
Søkefunksjon

Den nederste delen av hver enkelt side

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Kart

Hva er karriereveiledning?

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet. Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Forberedelser til time

Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:

 • nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
 • å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser
 • kunnskap om nødvendig informasjonsinnhenting
 • hjelp med cv, søknad og jobbintervjutrening
 • støtte og utfordring
 • samtaletid cirka én time
 • observatør kan være med i samtalen

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:

 • er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
 • er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
 • ønsker å undersøke forskjellige muligheter
 • er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
 • gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
 • kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
 • sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg 
 • fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Før timen

For å gjøre deg klar til veiledningstimen, anbefaler vi at du tenker på disse spørsmålene:

 • Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag?
 • Hva er det du ikke er fornøyd med?
 • Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hva liker du å gjøre når du har fri?
 • Hva er du spesielt god til?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?

Velkommen til karriereveiledning!

Timebestilling

Enkle spørsmål som ikke krever en veiledningssamtale, kan du sende inn her (lenke til skjema eller til en e-postadresse).

For at du skal få mest mulig ut av veiledningstimen, forbereder vi oss godt. Derfor ønsker vi at du fyller ut noe informasjon om din bakgrunn.

(skjema eller e-postadresse)

Navn
E-post
Telefonnummer
Mål for samtalen

(Kompetanse Norge anbefaler at karrieresentrene holder seg til kategoriene ovenfor ved timebestilling. Karriereveiledning skal være et tilbud for alle, også de med svake grunnleggende ferdigheter. Et langt skjema kan være en barriere for å bestille time. Hvis karrieresenteret ønsker at folk skal fylle inn mer informasjon ved timebestilling, som cv, anbefaler vi at det framgår tydelig hva som er valgfritt og hva som er obligatorisk å fylle inn.)

Om oss

Ansatte

Navn og bilde av ansatte samt kort info om bakgrunnen deres. Tenk over hva i bakgrunnen som er relevant for den som kommer til veiledning.

Årsmelding

Kort tekst om og lenke til årsmeldingen.

Partnerskapet

Kort tekst om partnerskapet i fylket og eventuelt lenke til relevant informasjon fra andre aktører.

Andre karrieresentre

Lenke til oversikten på kompetansenorge.no

For veiledere

I tillegg til å tilby individuell veiledning, er (navn på karrieresenter) et ressurs- og kompetansesenter for ansatte i skoleverket og Nav.

Vi har bred erfaring og kompetanse innen bruk av ulike metoder og verktøy i karriereveiledning, samt utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon. Vi kan tilby kurs, opplæring og kollegaveiledning. Vi er et supplement til Nav og fylkeskommunens øvrige veiledningstjenester.

Arrangementer for veiledere og rådgivere

Liste over arrangementer med lenke til påmelding.

Lenker til kompetansenorge.no/karriereveiledning og veilederforum.no

Definisjon karriereveiledning (OECD)

Karriereveiledning viser til tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Tjenestene kan finnes i skoler, på universiteter og høgskoler, i opplæringsinstitusjoner og i arbeidsmarkedstjenester, på arbeidsplassen, i frivillig eller i privat sektor.

Aktivitetene kan foregå på individuell basis eller i grupper, og i samme rom eller over avstand (inkludert telefon og nettbaserte tjenester). Disse kan inkludere informasjon (i trykket form, på nett eller annet), tester, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og -programmer (for å hjelpe personer til å utvikle selvbevissthet, bevissthet om muligheter og karrierehåndteringsferdigheter), smakebitkurs (for å sammenligne alternativer før valg), jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

Bildebruk

Hvis du skal bruke bilder på nettsiden, må du huske på dette:

 • Opphavsrett – du må ha rett til å bruke bildene du velger, enten ved å ha kjøpt dem, eller ved å ha avtalt med den som har tatt bildene. Ikke last ned bilder fra nett og bruk dem uten avtale.
 • Motiv – tenk på hvilke typer motiver som egner seg og på at brukerne skal kunne kjenne seg igjen i motivene du velger. For eksempel vil begrepet karriere oppfattes ulikt om man bruker et bilde av en person i mørk dress eller en i kjeledress.