Karriereveiledning.no

Kompetanse Norge har utviklet en tjeneste som skal gi alle som trenger det tilgang til offentlig, kvalitetssikret og gratis karriereveiledning på nett. 

Karriereveiledning.no

Her vil du kunne motta veiledning på chat og telefon, og få  informasjon og selvhjelpsverktøy.

Tjenesten skal supplere tilbudene som finnes fra før og gi flere tilgang til karriereveiledning uavhengig av alder, bosted, arbeids- og utdanningssituasjon.