Kvalitetsrammeverket i praksis – Hvordan integrere karrierelæring i alle fag?

Hva har Hedda Gabler, karrierelæring, livsmestring og de nye kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket med hverandre å gjøre? Se filmen med Jørund, aka, karrierekaren så får du svaret!

Jørund Walseth jobber som rådgiver på Firda videregående skole. I høst ble han oppmerksom på det nye kvalitetsrammeverket og ønsket å bruke kompetanseområdene i egen undervisning. Men ikke nok med det, han gikk rett og slett til ledelsen på skolen og presenterte sine ideer.

– Ledelsen skjønte at her hadde de en innfallsvinkel til hvordan de kunne ta fagfornyelsen sin målsetning om livsmestring i alle fag på alvor, forteller Jørund.

Dermed bestemte de seg for å hente fem minutter fra alle fag der alle elever og lærere på skolen jobber med livsmestring tuftet på kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket.

Jørund opplever at dette har gitt en bedre dypdelæring for elvene der de får koblet ordparene opp mot kompetansemålene i hverdagsundervisningen:

– Tidligere har jeg følte meg litt som en tidstyv når jeg skal kreve taletid i timene til faglærerne, men nå blir jeg invitert innfor å for eksempel koble kompetanseområdene til et tema i norsk.

Kompetanseområdene i kvalitetsrammeverket består av ordpar eller oxymoroner som utgjør områder for utforsking og læring i en karriereveiledningssituasjon.