Kvalitetsrammeverket

Her finner du en oppdatert versjon av kvalitetsrammeverket.

Kvalitetsrammeverket har vært gjennom en revisjon på bakgrunn av innspillene vi har fått fra feltet. I påvente av den nye nettsiden som er under utvikling, finner du her en overordnet presentasjon av de tre delene etikk, kompetansestandarder og karrierekompetanse.  Alle modellene vil få nytt design på den nye nettsiden.

 

Etikk

Karrierekompetanse

Kompetansestandarder

 

De faglige forslagene er beskrevet i rapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Faglig forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder.

Merk at rapporten ikke inneholder det oppdaterte rammeverket, og en oppdatert rapport vil komme i løpet av 2020.