Kvalitetsrammeverket

Her finner du en oppdatert versjon av kvalitetsrammeverket.

Kvalitetsrammeverket har vært gjennom en revisjon på bakgrunn av innspillene vi har fått fra feltet. I påvente av den nye nettsiden som er under utvikling, finner du her en overordnet presentasjon av de tre delene etikk, kompetansestandarder og karrierekompetanse. Trykk på illustrasjonene for å modellen i fullt format. Alle modellene vil få nytt design på den nye nettsiden. 

 

Etikk

Karrierekompetanse

Kompetansestandarder